Behandling

Stemmebånd - Botox ved spastisk dysfoni - dagkirurgisk

Stemmelidelsen spastisk dysfoni er forårsaket av ukontrollerte spasmer (kramper) i stemmebåndsmuskulaturen. Pasienter med spastisk dysfoni får hakkete, presset stemme. Årsaken til spastisk dysfoni er ukjent. Injeksjon med Botulinumtoxin (Botox) i stemmebåndsmuskulaturen har ofte god effekt ved denne tilstanden.

Før

Forberedelser før oppmøte på sykehuset

​​Faste

Før operasjonen/undersøkelsen må du faste. Hvis du ikke møter fastende, kan det hende vi må avlyse/utsette timen.

De siste 6 timene før operasjon/undersøkelse skal du ikke spise mat eller drikke melk/melkeprodukter. Barn kan få morsmelkerstatning inntil 4 timer før operasjon/undersøkelse, og morsmelk inntil 3 timer før. De siste 2 timene skal du unngå tyggegummi, drops, snus og røyk, fordi dette kan øke mageinnhold og magesyre.

Frem til 2 timer før operasjon/undersøkelse kan voksne drikke klare væsker. Barn kan drikke klare væsker frem til 1 time før. Klare væsker er: Vann, saft, juice uten fruktkjøtt, brus, te og kaffe uten melk. Alle kan svelge medisiner med et lite glass vann inntil 1 time før. Du kan pusse tenner og skylle munnen når som helst.

Mat og melk/melkeprodukter: Stoppes 6 timer før
Klare væsker, tyggegummi, drops, snus og røyk: Stoppes 2 timer før
Klare væsker, barn: Stoppes 1 time før

Hvis du likevel har spist eller drukket utenom de tidene som står her må personalet få vite det. Før enkelte inngrep skal du drikke en bestemt mengde næringsdrikk. Strengere regler kan være nødvendig for noen. Det får du i så fall beskjed om.


Les innkallingsbrevet nøye.

De fleste blir operert dagkirurgisk, det vil si at du drar hjem samme dag som operasjonen. Ved mer omfattende inngrep blir du liggende på sykehuset til dagen etter operasjonen. Dette avtales på forhånd, se også innkallingsbrevet.

Før operasjonen

Du må være forberedt på at det kan bli noe ventetid før og etter operasjonen. Ta gjerne med lesestoff, musikk eller lignende. 

Ved oppmøte blir du tatt imot av sykepleier. Du vil få snakke med anestesilegen og kirurgen som skal operere deg.

Ved operasjon på stemmebånd kan det oppstå en stor belastning på fortenner når man fører ned røret som brukes til å se i halsen under operasjonen. Behandling av en slik skade dekkes av sykehuset, men det er viktig at du før operasjonen sier ifra til kirurgen og anestesilegen dersom du har løse tenner/implantat.

Under

Operasjonen utføres i narkose (det vil si at du sover under operasjonen). 

Før hjemreise

Informasjon om operasjonsbeskrivelse og eventuell kontrolltime finner du på helsenorge.no 

Etter

Etter operasjonen

Du blir på overvåkningsavdelingen så lenge det er behov for det. Deretter vil du få tilbud om mat og drikke. Du får informasjon fra sykepleier og kirurg før hjemreise. 

Dersom det er aktuelt vil du få med deg sykmelding, e-resept og/eller smertestillende medisiner. Operasjonsbeskrivelsen finner du på helsenorge.no.

Når du har kommet hjem

Smerter

Det er vanligvis lite smerter etter operasjonen. Litt sårhet i halsen kan forekomme de første dagene. Ved behov for smertestillende kan du bruke paracetamol. Sørg for å ha paracetamol hjemme etter operasjonen, følg anbefalt dosering som står på pakken.

Mat

Du kan spise og drikke som normalt.

Aktivitet

Du kan ha normal aktivitet etter operasjonen.

Forholdsregler

Du kan bruke stemmen som vanlig etter operasjonen, men stemmen blir ofte hes og svak de første dagene.

Du kan også få litt svelgebesvær de første dagene, men dette går som oftest over av seg selv.

Effekten av behandlingen kommer vanligvis etter 24-72 timer. Stemmebåndsmuskulaturen blir mindre spastisk og stemmen normaliseres. De fleste har effekt av behandlingen i ca. 3 måneder, behandlingen må da gjentas.

Sykmelding

Det er vanligvis ikke nødvendig med sykmelding.

Kontroll/ oppfølging

Henvisning til logoped (talepedagog) kan være aktuelt og rekvireres av kirurgen.

Vanligvis kontroll hos kirurg på poliklinikken 3 måneder etter operasjonen. 


 


 

Vær oppmerksom

Komplikasjoner

Ved alle kirurgiske inngrep kan det oppstå komplikasjoner. Ved tannskade må du informere kirurgen etter operasjonen.

Ta direkte kontakt med sykehuset dersom du har liten effekt av injeksjonen eller ved eventuelle spørsmål.


 

Kontakt

Lovisenberggata 17 Øre-nese-hals

Kontakt Øre-nese-hals

Oppmøtested

For deg som har avtale på sykehuset, se innkallingsbrev for oppmøtested.

Lovisenberggata 17

Lovisenberggata 17

0456 Oslo

Praktisk informasjon

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl 08.00-15.30.

Seksjon døgn: Charlotte Schrøder – 24 07 44 00
Ruspoliklinikken: Torgeir Hjellnes – 24 07 44 00
Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson - 24 07 44 00
Seksjon for gruppebehandling: Turid Haug - 24 07 44 00
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen – 24 07 44 00
Poliklinikk Gamle Oslo: Tine Irene Høye – 24 07 44 00
Poliklinikk St. Hanshaugen: Grete Holstad - 24 07 44 00

Seksjon ambulant virksomhet
SOFT: Hassan Namvar - 995 02 495
APAS: Lars Kvisle - 24 07 44 00
Fact BGA: Hanne Wigaard - 947 87 825
Fact BGO: Eirik Ystad - 930 81 003
Fact BSH: Olav Andersen – 41 67 95 19


 

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.