Rettssikkerhet ved tvungent psykisk helsevern

Her finner du informasjon om vilkår for tvungent psykisk helsevern og hvilke muligheter du har til å klage på vedtak som gjelder deg eller en du er pårørende til: Helsedirektoratet.

​Leder i kontrollkommisjonen ved Psykiatrisk klinikk er Helene Braanen - hun kan kontaktes på 22 40 41 40 eller hb@larsenco.no.

Sist oppdatert 03.01.2022