Rettssikkerhet ved tvungent psykisk helsevern

Her finner du informasjon om vilkår for tvungent psykisk helsevern og hvilke muligheter du har til å klage på vedtak som gjelder deg eller en du er pårørende til: Helsedirektoratet.

​Leder i kontrollkommisjonen ved Psykiatrisk klinikk er Torhild Holth  - hun kan kontaktes på  th@larsenco.no  

Sist oppdatert 14.06.2024