Kurs i bekymringsmestring

Dette er et kurs med elementer fra kognitiv teori, metakognitiv terapi og positiv psykologi. Dette er anerkjente metoder som er egnet til formålet. Kurset veksler mellom undervisning og gruppearbeid. Deltakerne får opplæring i bruk av metoder og teknikker for å endre tankemønster og handlingsmønstrer som opprettholder og forsterker overdreven bekymring.

Informasjon til kursdeltakeren

Å bekymre seg er noe alle gjør. Bekymring er en indre dialog om mulige negative hendelser. Bekymring kan forringe livskvaliteten dersom man opplever lite kontroll over bekymringene og sjelden har fri fra dem. Dette kurset er for deg som opplever at du bekymrer deg for mye.

Kurset gir deltakerne kunnskap om bekymringer generelt, og konkrete verktøy de selv kan bruke for å utfordre sine egne bekymringer.
Det forutsettes at deltagerne har anledning til å møte hver gang og at den enkelte setter av tid til å jobbe med stoffet hjemme i den perioden kurset går.

Kursinnhold

 • Hva kjennetegner bekymring?
 • Teknikker for å utsette/distansere seg fra bekymringer.
 • Hvordan forholde seg til kroppens uro og spenninger.
 • Effektiv eksponeringstrening i forhold til angst.
 • Utfordre egne opprettholdende strategier/handlinger. Det kan f.eks være overdreven sjekking/kontroll eller unngåelse av det man bekymrer seg for.
 • Hvordan sette seg gode mål for å redusere bekymringstendensen.

Dette kurset passer for deg som

 • Opplever at bekymringene dine ikke er nyttige
 • Har blitt fortalt at du bekymrer deg for mye
 • Utsetter gjøremål som følge av bekymringer
 • Bekymrer deg så mye at du ikke får sove
 • Sliter med anspenthet og muskelspenninger
 • Er bekymret over at du bekymrer deg for mye
 • Unngår aktiviteter eller oppgaver du bekymrer deg for

Informasjon til henvisende lege eller behandler

Målgruppen for Kurs i bekymringsmestring er personer som sliter med uhensiktsmessig bekymring, og som ønsker å gjøre noe med det. Det kan være personer som f eks sliter med depressiv grubling eller generalisert angst, men også andre som bare syns de bekymrer seg for mye. Kurset passer ikke ved alvorlig depresjon eller selvmordsfare. Kurset kan anvendes alene eller i tillegg til samtalebehandling.

Det understrekes at selv om kurset arrangeres av spesialisthelsetjenesten, vil kursdeltakerne ikke få den oppfølging av psykiater eller psykologspesialist som man normalt kan forvente ved ordinær henvisning til et distriktspsykiatrisk senter. Ved behov må det henvises på ordinær måte for dette.

Kurset arrangeres av Raskere tilbake poliklinikken ved Lovisenberg DPS. Deltakerne må være i målgruppen for Raskere tilbake (dvs. har et arbeidsforhold og sykepengerettigheter)

Metode

Kursdeltakerne får verktøy for å endre egne uhensiktsmessige holdninger og handlingsmønstre knyttet til overdreven bekymring.

Henvisning

Kursdeltakerne henvises til kurset fra fastlege eller behandler i annen helsetjeneste.Merk henvisingen med Raskere tilbake, og skriv at det gjelder Kurs i bekymringsmestring.

Henvisning sendes til: Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberg DPS, pb. 4970 Nydalen, 0440 Oslo.
NB! Vennligst oppgi et aktuelt telefonnummertil deltakeren (gjerne mobil).

Sist oppdatert 25.02.2019