Hva er Helse og arbeid?

Poliklinikken Helse og arbeid ble opprettet som en fortsettelse av prosjektet Raskere tilbake.

Målgruppen for Helse og arbeid er personer med det vi kaller alminnelige psykiske lidelser (eks angst og depresjon) av moderat grad, som gir et betydelig funksjonsfall og påvirker evnen til å stå i arbeid. De som henvises må ha en grad av helseproblemer som tilsier at de har rett til helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten for psykisk helsevern.

Vi har etter hvert mye kunnskap om at arbeid er helsefremmende i seg selv. Det er derfor oftest en fordel å kombinere individuelle samtaler eller kurs med det å opprettholde eller øke aktiviteten på arbeidsplassen. Det er viktig at både personen selv, arbeidsgiver, lege og våre behandlere fokuserer på arbeid for å bidra til å opprettholde best mulig arbeidsfunksjon. Vi trenger en henvisning fra fastlege eller annen behandler. Det er viktig at henvisningen sier noe om arbeidstilknytning, problem man ønsker hjelp med og hvilke tilbud det søkes til.

De som henvises Helse og arbeid bør ha en tilknytning til arbeidslivet eller ha en klar plan for å komme dit. Det er også en forutsetning med et funksjonsnivå hvor koordinerte tjenester ikke er påkrevd. Ved akutte kriser er ikke vårt tilbud hensiktsmessig, da vår ventetid i perioder kan være lang. Ved behov for akutt hjelp bør man i stedet henvende seg til fastlege, eget DPS eller legevakt. Da det ikke er lege/psykiater tilknyttet tiltaket, må sykmeldinger, oppfølging av medikamenter og resepter administreres av fastlege. Personer som opplever en vesentlig forverring vil bli henvist videre eller overført til riktig nivå i psykisk helsevern.

Nettbasert spørreskjema

Alle potensielle pasienter og deltakere hos oss blir bedt om å fylle ut en nettbasert kartlegging før oppstart og etter avslutning av kurs og/eller samtaletilbud. Dette er et viktig verktøy for å finne fram til best mulig tilbud, både for brukere og behandlere. Prosessen evalueres også fra time til time med et lite utvalg spørsmål. Dette er en praksis som i seg selv har vist seg å øke effekten av alle typer psykoterapeutiske tilnærminger betydelig.

Elektronisk kartlegging

Sist oppdatert 03.01.2022