Samtalegrupper

Mange problemer mennesker har i livet oppstår i relasjoner til viktige andre. Gruppeterapi anses som spesielt egnet til å utforske relasjonelle problemer, men også til å jobbe med uhensiktsmessige tanke- og handlingsmønstre.

Vi tilbyr to ulike typer samtalegrupper:

Samtalegruppe med fokus på relasjoner

Gruppeterapi er forskjellig fra individualterapi fordi mye av det som skjer i terapien foregår mellom gruppemedlemmene her og nå. Gruppeterapi er basert på den erfaringen at mange problemer mennesker har i livet oppstår i relasjoner til viktige andre, som familie, partner, venner, arbeidskollegaer.

Eksempelvis kan problemer med å sette grenser eller reagere med sinne når situasjonen krever det være viktig for selvfølelsen. Svært ofte vil symptomer som depresjon, angst, tilbaketrekning og dårlig selvfølelse være knyttet til utilfredsstillende forhold til andre. Gruppeterapi anses som spesielt godt egnet til å utforske denne type problemer, da gruppen kan være et lite minisamfunn og deltakeren vil kunne reagere på samme måte som ellers i livet.

Samtalegruppe med eksistensielt fokus

På forskjellige måter vil denne gruppen invitere til å utforske ulike nøkkelfortellinger fra egne liv. Disse deles med hverandre, både for å få delt opplevelser, men også for å kunne få utvidet perspektiv på dem. behandlingen er ikke symptomorientert, men tar sikte på å utdype dimensjonene håp, mening og sammenheng i egen selvforståelse, samt å styrke evnen til gode samspill i relasjoner.

Samtalegruppen kan være aktuell for mennesker som har milde til moderate psykiske lidelser, samt et ønske om å inkludere eksistensielle og/ eller religiøse aspekter i behandlingen.

Sist oppdatert 22.02.2021