Kursbaserte grupper

Økt kunnskap gir økt mestring. Kursbaserte grupper gir mulighet til å lære mer om spesifikke lidelser og metoder, samt å møte andre mennesker med tilsvarende erfaringer.

Vi tilbyr to forskjellige kursbaserte grupper:

​Kurs i bipolar lidelse

Gruppen tilbys kun de som er i aktiv behandling ved poliklinikken. Metoden er undervisning, gruppediskusjoner og utveksling av erfaringer mellom deltakerne. Det er også hjemmeoppgaver mellom hver kursdag. For å få utbytte av kurset er det nødvendig med en viss grad av konsentrasjon og oppmerksomhet.

Kognitiv gruppebehandling av sosial fobi

Tanker, forestillinger, forventninger, tokninger av situasjoner avgjør hvordan vi føler oss og hvordan vi handler. Metoden i denne gruppen er undervisning, felles refleksjon, eksponering, hjemmeoppgaver og gjensidig samarbeid.

Sist oppdatert 10.10.2022