Kroppsorienterte grupper

Kroppen forstås som bærer av erfaringer og er en vesentlig kilde til selvinnsikt. Ved å jobbe med kroppen kan man bli mer bevisst på fysiske reaksjoner på psykiske plager, samt forbedre den psykiske helsen.

Treningsterapi med relasjonelt fokus

Denne formen for gruppeterapi er for mennesker med milde til moderate psykiske lidelser som ønsker å jobbe med forholdet til seg selv og andre gjennom fysisk trening i gruppe. Gruppene foregår i egne lokaler og i Aktiv på dagtid sine lokaler. Det er fokus på tilknytning, mestring og vitalitet, stabilisering og her-og-nå-opplevelser. Deltakerne har mulighet til å undersøke, forstå og bearbeide samspillsmønstre. Målet er å forstå seg selv og andre bedre. Dette kan gi grunnlag for endring og reduksjon av plager i eget liv.

Kroppsbevissthetsgruppe

Å arbeide med kroppen som innfallsvinkel bygger på en grunnleggende forståelse av menneskekroppen som en helhet, hvor alle funksjonene henger sammen. Det levde liv vil på forskjellige måter sette spor i kroppen. Det finnes måter å leve bedre i egen kropp. Ankerpunktet er sentrert i din egen kroppskontakt og evnen til å være tilstede i egen kropp her og nå.

Sist oppdatert 24.02.2021