Kreative grupper

Skapende evner kan benyttes for å forandre gamle strategier og valg. Gjennom ulike uttrykksmåter som tegning, maling og leire, kan det åpnes for ny innsikt og vekst.

Kunst- og uttrykksterapi

Kunst- og uttrykksterapi er en selvstendig psykoterapeutisk behandlingsform der forestillingsevne og den skapende prosess er sentral. Det kreves ingen forhåndskunnskap eller erfaring fra arbeid med kunstuttrykk for å delta.

Gruppen har som fokus å arbeide med det som er skapende i mennesket. Gruppemedlemmene lager bilder/ uttrykk etterfulgt av en gruppesamtale hvor deltakerne kan vise frem sitt arbeid og få respons fra hverandre.

En billedskapende prosess kan føre til at man finner ordene og dermed sette navn på viktige følelser og hendelse. Billedspråket og respons fra gruppen kan gi økt evne til å forstå seg selv og andre bedre.

Sist oppdatert 22.02.2021