Hospicekapellet

I Hospice Lovisenbergs bygg for døgnavdelingen har det blitt skapt et vakkert kirkerom i samarbeid med Cath. Guldbergs eldresenter. Dette er andre del i en serie med tekst og bilder fra kirkerommene våre.

Tekst: Eirik Os

Ved bygging av Hospice Lovisenbergs nybygg for etablering av døgnavdeling, ble det laget eget kirkerom i samarbeid med Cath. Guldbergs eldresenter. Hospicebygget er en forlengelse av sykehjemmets hybelfløy. To enkelthybler ble slått sammen og ominnredet til kirkerom for gudstjenester, andakter og samlinger for beboere og personale ved Cath Guldbergsenteret og for pasienter, pårørende og personale ved Hospice Lovisenberg
 
Kirkekunstner Veslemøy Nystedt Stoltenberg og arkitekt Petter Bogen var ansvarlige for gjennomtenking, utforming og utsmykking. Siden utgangspunktet for kirkerommet var to enkelthybler, ble det en utfordring å utforme kapellstrukturen innenfor en relativ trang og begrenset ramme. Resultatet ble "Det Ovale Kapell", innskrevet i det rektangulære rom. Rektangelet, som er den ytre rammen for kapellet, har sine fire hjørner. Fire-tallet er fra gammelt brukt som "verdens tegn". Vi kjenner uttrykket "de fire verdenshjørner". Det symboliserer retningene og grensene for vår fysiske verden. Den ovale veggen som er reist innenfor det rektangulære rommet, når ikke helt opp til taket. I det ovale rommet skimtes altså de fire verdenshjørnene. Det ovale representerer det evige, det uavsluttede, det som omkranser og skjermer. Dette evige befinner seg altså midt i vår verden.

Den Aronittiske velsignelsen er skrevet inn rundt hele ovalen. I det ovale rommet omsluttes vi av velsignelsen.

På motsatt side av alterveggen står et "lystre" laget i metall. Grenene på treet er også holdere for mange telys som tennes av brukerne av kapellet. Lystre og altersølv er laget av kunstneren Einar Stoltenberg.

Ovalen har to akser markert i gulvet ved gulvbordene som krysser hverandre og danner et stort kors. Mellom inngangsdøren og vinduene, går den korteste aksen. Vinduene er glassmalerier laget av glasskunstneren Veslemøy Nystedt Stoltenberg. Glassmalerienes motiver forteller om nærværet i det dype og om frihet. Mellom det ovale rommets bakvegg og altervegg, går den lengste aksen, som en vei fra en spalte i bakveggen som kan kalles livets begynnelse, går veien mot spalten i alterveggen hvor vi skimter et gullskinnende kors.


Sist oppdatert 04.04.2019