TellMe More

Vi vil gjerne vite hvordan det går med barn og ungdom som kommer til Nic Waals Institutt.

​TellMe More er et kvalitetsregister der vi ber vi om tilbakemelding underveis i behandlingen.

Ved å svare på noen spørsmål på et nettbrett hos oss før timen kan du si fra hvordan behandlingen virker, og du kan også hjelpe oss  med å forbedre behandlingstilbudet for alle pasientene våre.

Det kan du gjøre fordi hver gang du svarer på spørsmålene, blir svarene sendt over til vårt sikre datasystem til et kvalitetsregister. Her er svarene anonymt lagret, men når vi slår sammen svarene fra veldig mange personer, kan vi finne ut om barn og ungdommer synes de får det bedre av å komme hit til Nic Waals Institutt.

Ved NWI har vi i tillegg har vi startet et forskningsprosjekt i forbindelse med kvalitetsregisteret. Der vil vi undersøke ulike forskningsspørsmål, blant annet om hvordan det å få tilbakemeldinger som for eksempel din,  kan hjelpe oss med å tilpasse behandlingen bedre. Det er frivillig å delta i forskningsprosjektet.

Sist oppdatert 07.05.2019