Ergoterapi i Medisinsk klinikk

Ergoterapitjenesten kan bidra når pasienten ikke lenger klarer å utføre sine daglige gjøremål grunnet funksjonssvikt.

Ergoterapitjenesten kan bidra når pasienten ikke lenger klarer å utføre sine daglige gjøremål grunnet funksjonssvikt.

Når man blir syk eller skadet, kan man oppleve at de vanlige aktivitetene man gjør i hverdagen blir vanskelige. Ergoterapeutene kartlegger og vurderer i samarbeid med pasienten, pårørende og annet tverrfaglig personell hva som skal til for at pasienten skal klare seg hjemme. Tiltakene tar sikte på å fremme mestring av egen hverdag.

Ergoterapeutene jobber etter intern henvisning fra avdelingene på medisinsk klinikk, og i tverrfaglig team. I dette teamet bidrar vi med:

 • Generell kartlegging gjennom samtale, observasjon, tester og undersøkelse
 • Kognitiv kartlegging gjennom standardiserte tester
 • Observasjon av aktivitetsutførelse
 • Vurdere rehabiliteringspotensiale etter en skade
 • Pårørendesamtaler
 • Undervisning og veiledning gjennom KOLS-kurs 4 ganger i året
 • Kartlegging av behov for tekniske hjelpemidler
 • Formidle videre kontakt med eksterne samarbeidspartnere ved behov for rehabilitering, hjelpemidler etc.
   

To ergoterapeuter er tilknyttet et tverrfaglig team på geriatrisk poliklinikk. Deres hovedoppgaver er kognitive screeninger, ADL-vurderinger og hjemmebesøk som en del av slagkontroller, demensutredninger og førerkortvurderinger.

I tillegg jobber det en ergoterapeut ved Hospice Lovisenberg, som er tilknyttet både døgnavdelingen og Livshjelpssenteret.

Ergoterapeut på Hospice arbeider i tillegg til individuell intervensjon med pasienter i grupper og miljø. På lindrende dagavdeling er tematimer og undervisning en integrert del av behandlingstilbudet. Målet er å gi lindring av plagsomme symptomer og legge til rette for god livskvalitet.

Kompetanseheving

Ergoterapitjenesten holder foredrag internt og eksternt på forespørsel. Vi veileder 2. års ergoterapistudenter i praksis fra Høgskolen i Oslo og Akershus vår og høst.

Når man blir syk eller skadet, kan man oppleve at de vanlige aktivitetene man gjør i hverdagen blir vanskelige. Ergoterapeutene kartlegger og vurderer i samarbeid med pasienten hva som skal til for å klare seg hjemme/ute, tiltakene tar sikte på å fremme mestring av egen hverdag.

Ergoterapeutene jobber etter intern henvisning fra avdelingene på sykehuset, og i tverrfaglig team. I det tverrfaglige arbeidet bidrar vi med:

 • Generell kartlegging gjennom samtale, observasjon, tester og undersøkelse
 • Kognitiv kartlegging gjennom standadiserte tester
 • Observasjon av aktivitetsutførelse
 • Førerkortvurdering
 • Pårørendesamtaler
 • Undervisning og veiledning i pasientskoler, kurs etc
 • Kartlegging av behov for tilrettelegging med tekniske hjelpemidler
 • Formidle videre kontakt med eksterne samarbeidspartnere ved behov for opptrening, hjelpemidler etc.

Kompetanseheving

Ergoterapitjenesten holder foredrag internt og eksternt på forespørsel. Vi veileder hver vår og høst 2.års ergoterapistudenter i praksis fra Høyskolen i Oslo og Akershus.

Sist oppdatert 22.02.2021