Informasjon til deg som skal til ortopedisk eller generell operasjon

Blir du operert dagkirurgisk vil det si at du reiser hjem samme dag som operasjonen. Ved mer omfattende inngrep blir du liggende på sykehuset i 1-2 dager. Dette avtales på forhånd, se også innkallingsbrevet.​

Forberedelser før oppmøte på sykehuset

Les innkallingsbrevet nøye.

Overnatting natt til operasjonsdagen

Dersom du har fått innkallingsbrev med oppmøtetid på Operasjonsforberedende poliklinikk dagen før operasjon og på Ventestuen operasjonsdagen må du selv sørge for overnatting. Ved behov for hotell finner du noen alternativer på sykehusets nettside. For informasjon om dine rettigheter ved pasientreiser, se www.helseno​rge.no​​.

​Hjelpemidler
Trenger du krykker etter operasjonen må du ta disse med når du møter opp på sykehuset.

Hjelpemidler kan kjøpes i noen apotek og butikker som fører hjelpemidler,
eller lånes på hjelpemiddellager i enkelte kommuner.

Hva skjer operasjonsdagen

​Du må være forberedt på at det kan bli noe ventetid før og etter operasjonen.
Ta gjerne med lesestoff, musikk eller lignende.
Ved oppmøte blir du tatt imot av sykepleier. Operasjonsområdet blir barbert dersom det er behov for det. Du vil få snakke med kirurg som skal operere deg og med anestesilegen som vil fortelle hvilken bedøvelse som er aktuell for deg.

Etter operasjonen

Du blir på overvåkningsavdelingen så lenge det er behov for det.
Deretter vil du få tilbud om mat og drikke, og informasjon fra sykepleier og kirurg før hjemreise.
Dersom det er aktuelt vil du få sykmelding, e-resept og/eller smertestillende medisiner. For operasjonsbeskrivelse og eventuell kontrolltime, se www.helsenorge.no

Når du har kommet hjem

Smerter

Etter operasjonen er det normalt å ha smerter. De første dagene etter operasjonen skal du derfor ta smertestillende jevnlig og til faste tider. Det kan være behov for å kombinere ulike smertestillende preparater de første dagene. Nedtrapping gjøres etter hvert som smertene avtar. Sørg for å ha paracetamol hjemme til etter operasjonen.
Smerte og hevelse kan også lindres ved å redusere aktivitet og bruke kalde omslag (15-20 minutter, gjentas).

Sting

Stingene fjernes hos din fastlege 14 dager etter operasjonen.
Dersom operasjonssåret er stripset (med sårtape) skal de sitte på til de løsner av seg selv, eller fjernes etter 1 uke.

Dusj

Du kan dusje etter 2 dager dersom såret er tørt. Pass på at bandasjen sitter godt på før du dusjer og skift til ny bandasje etter dusjing.
Dersom du har en pustende dusjbandasje beskytter den såret slik at det ikke blir vått. Denne bandasjen kan du derfor beholde på etter dusjing.

Bandasje

Dersom bandasjen er tørr kan den sitte på til stingene fjernes.
Blir bandasjen våt, gjennomtrukket med blod eller løsner må den skiftes. Det er ikke nødvendig å skifte bandasjen hvis den bare har skygge av blod.

​Bandasjeskift

  • Vask hendene grundig.
  • Fjern den gamle bandasjen ved å ta tak i hjørnet og dra den forsiktig av.
  • Du skal ikke ta på såret, rense det eller forsøke å fjerne gamle blodrester.
  • Legg umiddelbart på ny bandasje uten å berøre den delen av bandasjen som skal i kontakt med såret.


Bilkjøring

Når du kan begynne å kjøre bil er avhengig av smerte og funksjon. Du kan heller ikke kjøre bil når du er påvirket av medisiner og har redusert reaksjonsevne. Trafikksikkerheten er ditt ansvar.

Sykmelding

Sykmeldingsperioden vil variere ut fra arbeidssituasjon og din individuelle situasjon. Eventuell forlengelse av sykmelding gjøres hos fastlege.

​Feber

De første dagene etter operasjonen kan du få en lett temperaturstigning. Dette er normalt, men ta kontakt med sykehuset dersom du har vedvarende feber over 38°-38,5° etter operasjonen.

Komplikasjoner

Ved alle kirurgiske inngrep kan det oppstå komplikasjoner. De aller fleste er sjeldne og kan behandles. De vanligste komplikasjonene er sivblødning fra operasjonsområdet, blodpropp og infeksjon.

Tegn på blodpropp kan være: Hoven, rød og smertefull legg.
Tegn på infeksjon kan være: Rødt, hovent, irritert sår med siving av puss fra såret, feber og økende smerter.

Ta direkte kontakt med sykehuset dersom du har tegn til komplikasjoner.

Sist oppdatert 21.06.2023