Informasjon til deg som skal til øre-nese-halsoperasjon

Mange blir operert dagkirurgisk, det vil si at du drar hjem samme dag som operasjonen. Ved mer omfattende inngrep blir du liggende på sykehuset til dagen etter operasjonen. Dette avtales på forhånd, se også innkallingsbrevet.

Forberedelser før oppmøte på sykehuset

Les innkallingsbrevet nøye.

Før

Hva skjer operasjonsdagen

Du må være forberedt på at det kan bli noe ventetid før og etter operasjonen. Ta gjerne med lesestoff, musikk eller lignende. Ved oppmøte blir du tatt imot av sykepleier. Du vil få snakke med kirurgen som skal operere deg og med anestesilegen som vil fortelle hvilken bedøvelse som er aktuell for deg.

Etter

Du blir på overvåkningsavdelingen så lenge det er behov for det. Deretter vil du få tilbud om mat og drikke, og informasjon fra sykepleier og kirurg før hjemreise.
Dersom det er aktuelt vil du få sykemelding, e-resept og/eller smertestillende medisiner. For operasjonsbeskrivelse, se www.helsenorge.no

Når du har kommet hjem

Smerter

Smerter kan forekomme etter operasjonen, spesielt de første dagene. Ved behov for smertelindring kan du bruke paracetamol eller smertestillende som foreskrevet av kirurg. Antall tabletter tas som avtalt operasjonsdagen, følg anbefalt dosering som står på pakken påfølgende døgn. Sørg for å ha paracetamol hjemme etter operasjonen.

Mat

Dersom du ikke har fått annen beskjed kan du spise og drikke normalt etter operasjonen.

Aktivitet

Fysisk aktivitet økes etter hvert som tilstanden tillater det. Følg anvisninger gitt av kirurg.

Bilkjøring

Du kan ikke kjøre bil når du er påvirket av medisiner eller har redusert reaksjonsevne. Trafikksikkerheten er ditt ansvar.

Sykemelding

Sykemeldingsperioden vil variere ut fra arbeidssituasjonen. Eventuell forlengelse av sykemelding gjøres hos fastlegen.

Oppfølging

Dato og tid for eventuelle kontrolltimer, se www.helsenorge.no​.

Feber

De første dagene etter operasjonen kan du få en lett temperaturstigning. Dette er normalt, men ta kontakt med sykehuset dersom du har vedvarende feber over 38°–38,5° etter operasjonen.

Komplikasjoner

Ved alle kirurgiske inngrep kan det oppstå komplikasjoner, de vanligste er blødning fra operasjonsområdet og infeksjon.

Tegn på infeksjon kan være: Sykdomsfølelse, feber og økende smerte.

Ta direkte kontakt med sykehuset dersom du har tegn på   komplikasjoner.

I helgene, fra lørdag kl. 08.00 til mandag kl. 07.00, i tillegg til alle helligdager er det ingen legevirksomhet ved øre-nese-halsavdelingen på Lovisenberg Diakonale Sykehus. Ved behov for legetilsyn i dette tidsrommet kontakt nærmeste sykehus som har øre-nese-halsavdeling.

Sist oppdatert 24.08.2023