Rekvirering

Elektronisk rekvirering fra eksterne rekvirenter til Laboratorium for medisinsk biokjemi er per dags dato ikke mulig.

Det henvises til bruk av vår papirrekvisisjon som kan fås ved å kontakte oss, se Bestilling av prøvetakingsutstyr.

Rekvisisjonen anses som en kontrakt mellom rekvirent og Laboratorium for medisinsk biokjemi. Laboratoriet følger regelverk og takster for sykehus og poliklinikker.

"Rekvisisjon for bestilling av blodprøver" inneholder de vanligste analysene. Ønskes analyser utover disse kan dette skrives i feltet ANDRE ANALYSER. Disse vil bli videresendt til andre laboratorier dersom de ikke utføres hos oss.

Laboratoriet utfører de analyser som er rekvirert, men forbeholder seg retten til å tilleggsrekvirere analyser der dette er medisinsk forsvarlig. Dersom holdbarheten på analysen er overskredet, det mottas umerkede prøverør eller det har vært vesentlige feil ved prøvetakingen/prøvebehandlingen vil ikke analysen(e) bli utført.

Medisinskfaglig rådgiver kan gi bistand/råd i medisinskfaglige forhold knyttet til hvilke analyser det kan være fornuftig å rekvirere og i tolkning av resultater.

Rekvisisjonen må inneholde følgende informasjon:

Rekvirent

Navn på lege / avdeling
Navn på institusjon / legesenter
Adresse
Postnr /-sted
HPR-nr / rekvirentkode
Telefonnummer

Pasient

Fødselsdato og personnummer
Kjønn
Etternavn og Fornavn
Postnr / -sted
Romnummer (hvis aktuelt)

Kliniske opplysninger / medikamenter

For medikamenter påføres dosering og tidspunkt for siste dose.
Terapikontroll av medikamenter tas fortrinnsvis i enkeltprøve rett før neste dose.
Lithium tas 12 timer (+/- 30 minutter) etter siste dose.

Øyeblikkelig hjelp

Ønskes prøven analysert som øyeblikkelig hjelp, må feltet "Ø-hjelp" markeres.

Etterrekvirering

I mange tilfeller kan det gjøres supplerende undersøkelser i prøver som allerede er tatt.

De fleste prøver tas vare på i 7 dager, men det er holdbarheten på analysen som avgjør om etterbestilling er mulig.

Analyser kan etterbestilles ved å ringe laboratoriet.


Sist oppdatert 03.04.2019