Prøvetaking

Informasjon om prøvetaking, prøvebehandling og analysers holdbarhet.

Pasientidentifikasjon

Det er viktig å være sikker på at det er riktig pasient som avgir prøven.

Be alltid pasienten om å oppgi navn og fødselsnummer (11 siffer).

Sjekk at dette stemmer med informasjonen på tilhørende rekvisisjon.

Den som identifiserer pasienten signerer på rekvisisjonen.

Venøs prøvetaking

Prøvetaking

God arbeidsstilling og gode lysforhold er viktig. Opptre rolig og prøv å skape trygghet for pasienten. Forklar hva som skal skje på en enkel og vennlig måte.

Håndhygiene

Håndvask med Sterisol eller såpe utføres før hver venepunksjon.

Desinfeksjon av stikkstedet

Utføres ikke rutinemessig på vårt laboratorium, men anbefales ved prøvetaking på spedbarn og personer med nedsatt immunforsvar.

Prøvetaking

1.Armen plasseres så stødig som mulig, helst utstrakt og vendt nedover.
2.Stasebåndet plasseres ca.10 cm over stikkstedet. Pasienten bør ikke knytte eller pumpe med hånden. Lokaliser egnet sted for venepunksjon.
3.Koble nålen på holderen, og ha rørene klare til venepunksjonen.
4.Punkter venen med en jevn bevegelse og sett det første røret inn i holderen.
5.Slipp opp stasen så hurtig som mulig, da det er ønskelig med kortest mulig stase. God blodgjennomstrømning under venepunksjonen er viktig for å unngå hemolyse og oppnå et riktig analyseresultat.
6.Fyll rør i anbefalt rekkefølge og bland forskriftsmessig (se nedenfor).
7.Hold holder og kanyle så rolig som mulig når du skifter glass.
8.Hold bomullsdotten mot stikkstedet samtidig som nålen trekkes ut; trykk deretter bomullsdotten raskt ned.
9.Sikre kanylen med sikkerhetshylsen v.h.a. "etthåndsgrep" og kast kanylen i gul smitteboks.
 

Kanyler og rør

Det er viktig å tilpasse kanylestørrelse og glass riktig. Sterk stase, tynn kanyle og storvolumglass kan gi hemolyse eller føre til at vener klapper sammen og blodstrømmen stopper opp.

Kanyler

Kun kanyler med intakt forsegling skal benyttes. Det anbefales å bruke sikkerhetskanyler. Vanligvis benyttes grønn nål, men for pasienter med små eller svake vener bør det benyttes kanyler med liten diameter.

Rørrekkefølge

Følgende rørrekkefølge og blanding anbefales:

Rørrekkefølge

Tabell - Rørrekkefølge

Ved svært vanskelig prøvetaking kan man avvike fra anbefalt rørrekkefølge.

Følgende rør må være helt fulle:
•Na-Citratrør (lyseblå kork)
•SR-rør (svart kork)

Rør som skal koagulere bør stå oppreist.

Prøvetakingsutstyr som har gått ut på dato skal ikke benyttes.

Merking av rør

Alle rør skal merkes med pasientidentifikasjon ved pasienten. Umerkede rør vil ikke bli analysert.

Prøvetaker er ansvarlig for korrekt merking av rørene.

Barkode fra rekvisisjonen er ønskelig dersom rekvisisjonen er merket med pasientidentifikasjon. Etikettene har informasjon om prøvemateriale som korresponderer med korkfargen på blodprøverørene.

Navneetikett/barkodeetikett klistres vannrett på røret slik at det gjenstår et lite "vindu" for å inspisere prøvematerialet.

Prøvebehandling - vanligste rør

Rør - Behandling / oppbevaring - Sentrifugering - Holdbarhet   

Rør uten tilsetning -Koagulere i minimum 1 time, maksimum 2 timer før sentrifugering. Avpipettert serum oppbevares i kjøleskap (lysbeskyttet og kjølig). - 1800 G i 10 minutter - Analyttavhengig (max 7 dager).

Gel-rør - Koagulere i minimum 30 minutter, maksimum 2 timer før sentrifugering. Serum oppbevares i kjøleskap (lysbeskyttet og kjølig). - 1800 G i 10 minutter - Analyttavhengig (max 7 dager)

EDTA - Oppbevares i kjøleskap. Må ikke fryses. - Hvite: 72 timer, Diff: 48 t., Hb: 72 t., Røde: 72 t., MCV, MCH, MCHC: 24 t., Tbc: 48 t., Retik: 24 t., HBA1c: 7 dager
 
Citrat-rør - Oppbevares i romtemperatur - 1800 G i 10 minutter - INR: 48 timer, Fibrinogen: 8 t., D-dimer: 8 t., APTT: 4 t.
 
Senkningsrør - 6 timer

Ønskes mer utfyllende informasjon ang prøvetaking og prøvebehandling kan laboratoriet kontaktes.

Forsendelse av prøver

Lovisenberg Diakonale Sykehus sin budtjeneste henter prøver hos våre brukere etter avtale. 

Utenom dette kan prøver sendes forsvarlig pakket i taxi. Med forsvarlig pakkes menes merkede rør i transporthylser som legges i konvolutt merket "Biologisk materiale / UN3373". Transporthylser og konvolutter kan fås på laboratorium for medisinsk biokjemi, se mer om bestilling av prøvetakingsutstyr.

Unngå å sende prøver i posten til oss da holdbarheten ofte er kort.

Sist oppdatert 03.04.2019