Bestilling av prøvetakingsutstyr

Brukere av vårt laboratorium kan bestille gratis blodprøvetakingsutstyr, rekvisisjoner og konvolutter fra oss.

Benytt vedlagt skjema.

Kontakt oss gjerne på telefon 23 22 64 54 ved spørsmål.

Transporthylser kan også bestilles fra sentrallageret på OUS Ullevål.

Sist oppdatert 03.04.2019