Analyseoversikt - Laboratoriehåndbøker

Laboratoriehåndbøkene inneholder nyttig informasjon om analyser innen medisinsk biokjemi og mikrobiologi, bl.a. forhold rundt pasientforberedelser, indikasjoner og tolkning av svar.

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Se vedlegg for laboratoriets referanseområder, måleprinsipper, analytisk variasjon og akkrediterte analyser på LDS.

Brukerhåndbok i mikrobiologi (OUS)

Analyseoversikt LDS, nov 2018


Sist oppdatert 11.03.2021