Pasientkurs

Hjertesviktkurs

Målgruppen for hjertesviktkurset er pasienter som har fått diagnostisert hjertesvikt. Pårørende er også velkomne til å delta på kurset. De vil ofte kunne være en viktig ressurs ved å bli involvert i behandlingstilbudet.

17.
oktober
2024
  1. 17. okt. 2024, 09:00 - 15:00

Tid og sted

Når

  1. 17. okt. 2024, 09:00 - 15:00

Hvor

Kurslokale: Lovisenberggaten 21, kursrom: Slaattelid vis a vis auditoriet i kjelleretasjen. Adkomst: Buss 37 til Lovisenberg. Buss 20 og 28 til Fayes gate. Buss 34 og 54 til Arkitekt Rivertz plass. Gi beskjed dersom du trenger for pasienttransport.

Deltakelse på kurs krever henvisning fra lege.

Henvisningen sendes til:

Lovisenberg Diakonale Sykehus
Medisinsk Poliklinikk – Hjertesvikt-kurs
Postboks 4970 Nydalen
0440 OSLO

Målsettingen for kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og dermed mestrer livet med sykdommen bedre og oppnår best mulig livskvalitet i hverdagen.

På kurset vil det være undervisning av lege (hjertespesialist), hjertesykepleier, farmasøyt og fysioterapeut. Samtale i gruppen vektlegges for at deltakerne skal dra nytte av kompetansen den enkelte har utviklet gjennom erfaringer.

Hva er hjertesvikt?

Hjertesvikt innebærer at hjertets pumpefunksjon er nedsatt og at hjertet ikke klarer å pumpe blod ut i kroppen så godt som det skal. Det kan være flere årsaker til hjertesvikt. Dette kan for eksempel være hjerteinfarkt, ubehandlet høyt blodtrykk eller hjerteklaffefeil (lekkasjer, forkalk-ning). 
Hjertesvikt kan gi plagsomme symptomer som tung pust, hevelser i beina og vektøkning.

Behandling av hjertesvikt

Målsettingen for behandlingen av hjertesvikt er å bedre hjertets pumpefunksjon, redusere plager og øke livskvaliteten. Behandlingen følger bestemte retningslinjer og tilpasses den enkelte pasi-ent. Den medisinske behandlingen er stort sett lik uavhengig av årsak til hjertesvikten, selv om det også er individuelle tilpasninger med hensyn til årsaker, toleranse for legemidler, andre syk-dommer og medikamenter knyttet til disse.

Livsstilsendring i form av økt fysisk aktivitet og justert kosthold vil for mange være viktige tiltak for å bedre hjertehelsen og -funksjonen, samt å forebygge ny hendelser eller komplikasjoner.

Å leve med sykdommen og behandlingen

Det å få en hjertesviktdiagnose vil for mange oppleves som svært alvorlig. En del blir engstelige og bekymret for hvordan dette vil påvirke livet og fremtiden, mens andre er mindre påvirket av hendelsen og diagnosen.

Symptomene kan være plagsomme og påvirke livskvaliteten. Medisiner som er en viktig del av behandlingen kan ha bivirkninger.

Hjertehendelsen kan medføre sterk motivasjon for livsstilsendringer for noen, mens andre kan oppleve det utfordrende og vanskelig å gjennomføre endringer. Da finnes det hjelp å få. Med best mulig og tilpasset behandling er det mulig å leve et langt og godt liv med hjertesvikt.  På kurset vil du lære mer om dette.  

Innhold

  • Hva er hjertesvikt? Årsaker, symptomer, behandling
  • Hjertemedisinene – hvordan hjelper de deg?
  • Vi spiser lunsj sammen
  • Fysisk aktivitet, nøkkelen til et sterkere hjerte
  • Hvordan leve godt med hjertesvikt, nyttige råd og tips og erfaringsutveksling

Har du eller dine pårørende spørsmål om kurset?

Kontakt

Pasient- og pårørendeopplæring
Tlf.: 23 22 52 60
E-post: ppo@lds.no