Øking av gapeevne

Sykdom og bakenforliggende medisinske tilstander kan føre til nedsatt kjevefunksjon.

Thera Bite

Foto: TAKO-senteret

Noen viktige hensyn og forberedelser må være på plass før oralmotorisk trening og stimulering settes i gang. Vennligst les Retningslinjer for trening før du begynner.

​Legg merke til at et behandlingsopplegg må tilpasses den enkeltes behov og ferdigheter når det gjelder valg av øvelser og dosering.

Mål:

  • Bedre munnhygiene
  • Gjøre det lettere å bearbeide mat
  • Øke bevegeligheten for å underlette tale

NB! Medisinske faktorer, f. eks. økt risiko for kjeveleddsdislokasjon, må være klarlagt av lege før oppstart av trening. Videre skal eventuell opplevelse av smerte, prikking eller tap av følelse under trening medføre at behandling øyeblikkelig avsluttes og en må søke medisinsk råd.

Målet med øvelsene er å øke gapeevnen, og at dette kan utføres selvstendig med eller uten bruk av hjelpemidler. I mange tilfeller kan det være nødvendig med støtte av behandler for å utføre øvelsene med god kvalitet. Treningen bør uansett ikke medføre smerte.

Gape

Hjelpemidler som TheraBite kan brukes for å øke gapeevnen på en kontrollert måte innenfor smertegrensen. TAKO-senterets erfaring er at denne typen hjelpemidler kan bidra til motivasjon til å gjennomføre trening regelmessig. Generelt kan vi anbefale at det utføres syv økter per dag som hver består av syv munnåpninger i syv sekunder. Behandlingen skal ikke være smertefull. Under rehabilitering skal TheraBite vanligvis brukes i lang tid. Treningshyppigheten bør reduseres sakte over tid. På sikt kan TheraBite brukes for å vedlikeholde gapeevnen.


Kjeveåpning kan også trenes aktivt ved å gape så høyt som mulig og holde kjeven åpen i 3-30 sekunder. For å øke effekten kan man strekke musklene ytterligere gjennom å plassere tommelen på den ene hånden mot overkjevens fortenner og pekefingeren på den andre hånden mot underkjevens fortenner. Press forsiktig for å øke kjeveåpningen, og bruk så tommel og pekefinger til å opprettholde kjeveåpningen i 3-30 sekunder. Alternativt kan man bruke en gjenstand mellom fortennene, som for eksempel en tyggetube eller trespatler.

Gjespe

Ved gjesping åpnes kjeven og musklene strekkes. Samtidig puster vi dypt inn. Gjesping er ofte "smittsomt", prøv derfor å stimulere hverandre til å gjespe.

Tygge

Ved tygging repeteres kjeveåpningen mange ganger og dette gir dermed god trening. I tillegg til vertikale tyggebevegelser jobbes det også med sidebevegelser. Man starter ofte med å trene med tyggetube og går etter hvert over til ulike typer av tyggemat. Husk å bruke matvarer med lavt sukkerinnhold og sukkerfri tyggegummi.​​

Sist oppdatert 14.04.2023