DYMTA - talemotorisk test nå på norsk

En test for vurdering av talemotoriske ferdigheter fra tre års alderen, er nå tilpasset til bruk i Norge. Testen er særlig aktuell ved mistanke om taledyspraksi hos barn med tale- og språkforstyrrelser.

Publisert 05.04.2024
Sist oppdatert 11.04.2024
En rød og svart lue
Illustrasjon: Alva Niklasson

Testen Dynamisk Motorisk Talbedömning (DYMTA), er utviklet av de svenske logopedene Susanne Rex, Anita McAllister og Kristina Hansson. De har tatt utgangspunkt i Dynamic Evaluation of Motor Speech Skills (DEMSS).

To testskjemaer
DYMTA består av to testskjemaer, et med bilde for registrering av spontantale og en manual. Pamela Åsten som er logoped ved TAKO-senteret har i samarbeid med spesialistlogoped Susanne Rex, utviklet en norsk versjon av testskjemaene og en ekstra testdel med norske ord - Dynamisk Motorisk Talebedømming. Det svenske og norske språket er svært likt når det gjelder lyder og uttale, samt morfologi. Det har derfor vært mulig å legge den norske versjonen svært tett opp mot den svenske.
 
Ved undersøkelse med DYMTA er logopedens oppmerksomhet rettet mot hvordan barnet utfører talebevegelser. En dynamisk testmetode innebærer at logopeden gir støtte og ledetråder ved undersøkelsen for å få frem barnets maksimale talemotoriske evner. Det er en forutsetning at barnet klarer å medvirke ved repetisjon, samt å se på munn og ansikt til den som undersøker.

Brukes ved evaluering
Det finnes normdata for svenske barn fra tre år til åtte år og elleve måneder. De siste årene er det publisert ytterligere data som viser at undersøkelse med DYMTA kan skille taledyspraksi fra andre språk- og taleforstyrrelser. I tillegg til å være et differensialdiagnostisk verktøy, danner DYMTA også grunnlag for logopedisk trening. Registreringen av barnets svar kan nemlig brukes ved evaluering av endringer og utvikling av barnets talemotorikk.

Nyttig supplement
Oralmotorisk team ved TAKO-senteret møter barn med komplekse medisinske problemstillinger som har sammensatte vansker med munnfunksjoner. –Vi etterstreber å gi presise råd om logopedisk trening av talevansker. DYMTA er derfor et svært verdifullt verktøy for diagnostikk av taledyspraksi. TAKO-senteret håper at DYMTA vil være et nyttig supplement til kartleggingsverktøy og tester for språk og tale som brukes av norske logopeder, sier logoped Pamela Åsten.

Kan bestilles
DYMTA kan bestilles via Mun-H-Center. I den svenske testen følger det vedlagt en norsktilpasset versjon. Pakken du får tilsendt inneholder en minnepinne med testskjemaer på begge språk, et laminert bilde til fortelling og en manual på svensk. Klikk her for å bestille


Referanser
Rex, S., McAllister, A., & Hansson, K. (2016). Dynamisk Motorisk Talbedömning (DYMTA) Manual. Kunskapsutveckling i Lund AB, ISBN: 978-91-976067-2-1.

Rex, S., Hansson, K., Strand, E., & McAllister, A. (2021). Performance of Swedish children on a dynamic motor speech assessment. International Journal of Speech-Language Pathology. 23:5, 453-464, doi: 10.1080/17549507.2020.1862300.

Rex, S., Sand, A., Strand, E., Hansson, K., & McAllister, A. (2021). A preliminary validation of dynamic speech motor assessment for Swedish-speaking children with childhood apraxia of speech. Logopedics Phoniatrics Vocology. 47(4):230-238. doi: 10.1080/14015439.2021.1943517. Epub 2021 Jul 6. PMID: 34227450.

Strand, E.A., McCauley, R.J., Weigand, S.D., Stoeckel, R.E., & Baas, B.S. (2013). A motor speech assessment for children with severe speech disorders: reliability and validity evidence. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. 2013 Apr;56(2):505-20. PMID: 23275421. https://pubs.asha.org/doi/10.1044/1092-4388%282012/12-0094%29.