Pakkeforløp og koordinatorfunksjonen

Et pakkeforløp skal være et helhetlig, kunnskapsbasert og standardisert pasientforløp som skal bidra til at alle pasienter får rett behandling til rett tid. Pakkeforløpet skal tilpasses hver enkelt pasients situasjon, ønsker og behov.

Målet er at pakkeforløpene skal medvirke til at pasienter og deres pårørende får mer forutsigbarhet og mindre variasjon og et mer likeverdig tilbud uavhengig av hvor i landet de bor.

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for psykisk helse barn og unge

Sist oppdatert 23.03.2021