Pakkeforløp for psykisk helse barn og unge

God kvalitet på alle pasientforløp er av stor betydning på Nic Waals Institutt. Det kan være mange spørsmål og mange instanser som samarbeider rundt barn og unge. For å sikre at det blir en god koordinering har vi tilrettelagt for ukentlige koordinerende møter med bydelene vi har områdeansvar for i Oslo, Grunerløkka, Sankt Hanshaugen, Gamle Oslo og Vestre Aker.

Brukermedvirkning: Vi legger stor vekt på brukermedvirkning og ønsker at både barn og foreldre er medvirkende til henvisningen til oss. I hver kommune skal det i følge pakkeforløpene være opprettet en koordinator eller et koordinerende møte slik at de tjenestene man har behov for kan bidra til både henvisning og oppfølging underveis i behandlingen.

Koordinator i bydel/kommune: I følge pakkeforløpene starter pakkeforløpet i bydelen, og det er for oss av stor betydning at fastlege sammen med bydelens øvrige tjenester for barn og unge sikrer at den som skal henvises får en så god henvisning som mulig. Henvisningen gir grunnlag for at pakkeforløpet som starter får en best mulig tilpasning til det som det trengs hjelp med.

Koordinator før henvisning og under henvisning: Ved Nic Waals Institutt er seksjonslederne for sped- og små, barn, ungdom og ambulant seksjon koordinatorer for pakkeforløp i samarbeid med seksjonssekretær for de spesifikke seksjonene fram til pasienten har fått sin faste behander. Dersom pasienter eller foresatte lurer på noe før en henvisning eller rett etter en henvisning er sendt, er det bare å ta kontakt direkte med Nic Waals Institutt, tlf 22 02 88 00. Samtalen overføres fra resepsjon til ansvarlig seksjonssekretær eller seksjonsleder avhengig av hva problemstillingen er.

Koordinator når utredning og behandling er i gang: Når behandlingen er i gang, er koordinatoransvaret overført til behandlingsansvarlig ved seksjonen.

For mer informasjon om pakkeforløp og brukermedvirkning for barn og ungdom følg gjerne lenkene om pakkeforløp psykisk helse for barn og unge fra helsedirektoratet.

Pakkeforløp psykiske-lidelser-barn-og-unge

Pakkeforløp - Psykoselidelser-inkludert-mistanke-om-psykoseutvikling-barn-unge-og-voksne

Pakkeforløp - Spiseforstyrrelser-hos-barn-og-unge

Pakkeforløp - Tvangslidelse-OCD

Det er ikke laget spesifikke pakkeforløp for de aller minste, men det er laget oversikter over spørsmål som er relevante å stille seg i forhold til aldersgruppen når det vurderes henvisning. Les mer på tiltakshandboka.no.

For å få mer informasjon om hvordan vi kan møte barn og unge for å forklare pakkeforløp, følg lenke til helsenorge.no. Her er det materiale for å kunne bistå med forklaringer både for de yngste og eldre i aldersgruppen.

Sist oppdatert 23.03.2021