Vil du delta i forskningprosjekt om kneartrose?

Pasienter som har fått time til kneproteseoperasjon kan delta i forskningsstudien MultiKnee. Studien skal undersøke effekten av et nytt behandlingsopplegg ved kneartrose.

Publisert 29.09.2022
Sist oppdatert 30.09.2022
Firmanavn

Formålet med studien

I denne studien vil vi sammenlikne effekten av treningsterapi veiledet av fysioterapeut og mental trening på artrosesmerter i kneet enten alene eller i kombinasjon med kneprotesekirurgi. Hensikten med det nye behandlingsopplegget er å redusere smerter og øke funksjon og livskvalitet hos pasienter som har kneartrose.

En av fem pasienter har fortsatt smerter etter å ha gjennomgått kneprotesekirurgi. Disse pasientene kjennetegnes av yngre alder, pre-operative smerter, flere smertelokasjoner og smerterelatert katastrofetenkning. I MultiKnee studien vil vi sammenlikne effekten av treningsterapi veiledet av fysioterapeut og mental trening på artrosesmerter i kneet enten alene eller i kombinasjon med kneprotesekirurgi. Hensikten med det nye behandlingsopplegget er å redusere smerter og øke funksjon og livskvalitet hos pasienter som har kneartrose​

Hvem kan delta?

For å delta i studien må du være godkjent for kneproteseoperasjon. Du må også være mellom 18 og 80 år, og snakke, lese og forstå norsk godt. Studien pågår og er åpen for deltakelse.

Pasientene som deltar blir inndelt i 3 grupper

Dersom du blir invitert med i MultiKnee studien og samtykker, blir du tilfeldig fordelt på en av tre grupper:

  1. Gruppe A (Ikke-kirurgisk gruppe) - Pasienter i gruppe A blir bedt om å utsette operasjonen i ett år og i stedet gjennomføre artroseskole, et 12 ukers treningsprogram og et internettbasert e-læringsprogram i mental trening.
  2. Gruppe B (Kombinert gruppe) - Pasienter gjennomfører en tilpasset artroseskole før de blir operert med kneprotese. Deretter gjennomfører de et 12 ukers treningsprogram og et internettbasert e-læringsprogram i mental trening.
  3. Gruppe C (Kontrollgruppe) - Pasienter får samme behandling som vi tilbyr i dag, med kneprotesekirurgi og standard opptrening med fysioterapi.
Hvilken gruppe du kommer avgjøres ved hjelp av loddtrekning. Du kan ikke velge gruppe selv.

Hva innebærer studien?

Alle som deltar i studien må komme til sykehuset 5 ganger i løpet av en toårsperiode. I forbindelse med dette blir du bedt om å utføre 3 enkle fysiske tester, svare på et spørreskjema og gå med en aktivitetsmåler i 7 dager. Vi avtaler hvert enkelt møte med deg og refunderer egenandel for reiser frem til du når egenandelstaket.


Informasjonsfilmer om studien


Film 1: Bakgrunn for MultiKnee studien​

 


Film 2: Hva kan jeg forvente dersom jeg blir med i MultiKnee studien

 


Film 3: Hva er et samtykke og hvilke rettigheter har jeg når jeg deltar i en forskningsstudie?

 


Film 4: Seniorforsker Maren Falch Lindberg forteller om sin rolle i studien

 

 

Film 4: Fysioterapeut og stipendiat Ingvild Bergvad forteller om sin rolle i studien