Ønsker du å gjøre en innsats?

Lovisenberg Diakonale Sykehus ønsker å utvide laget med flere personer den nærmeste tiden. Vi søker sykepleiere, leger og annet helsepersonell samt ingeniører med medisinteknisk kompetanse.

Publisert 16.03.2020
Sist oppdatert 15.02.2023
En gruppe bygninger med trær foran seg

​Vi søker personell som ikke arbeider i en helseinstitusjon i dag, og som kan begynne i engasjement snarlig.

Se fullstendig utlysning.