Nytt Pusterom

Aktiv mot kreft åpner sitt 20. Pusterom, og Lovisenberg Diakonale Sykehus får en etterlengtet julegave, som vil komme kreftpasienter og  andre pasientgrupper på sykehuset til gode.

Publisert 21.12.2022
Sist oppdatert 03.02.2023
Snorklipping
Snorklipp: f.v: Helle Aanesen (Aktiv mot kreft), brukerrepresentant Erik, Nils Ingar Aadne, Thomas Wilhelmsen fra Tom Wilhelmsens Stiftelse, Tone Trøen, leder av Stortingets Helse-og omsorgskomité, og Tone Ikdahl (LDS).
Helle Aanesen i Aktiv mot kreft understreket viktigheten av at pasienter får persontilpasset trening som del av pasientforløpet, helt fra diagnosetidspunktet. Det er viktig for å forberede seg best mulig, fysisk og mentalt, til behandlingen man skal gjennom. Det er videre viktig under og etter behandling for å opprettholde form, motvirke negative bivirkninger, redusere risiko for følgesykdommer og tilbakefall - og rett og slett komme seg raskest og best mulig. - På Lovisenberg har vi pusset opp eksisterende lokaler, satt inn tipp topp treningsutstyr, møblert kontorer og sosial sone med moderne, pene møbler mm. Pusterommet skal være som navnet tilsier: et sted der man får høy puls og raskere pust, samt et frikvarter fra sykehushverdagen, forteller Aanesen.
 
Etableringen av Pusterommene med persontilpasset trening i behandlingsforløpet, er et strålende eksempel på privat- offentlig samarbeid, som vi vil trenge mer av i årene fremover, sa Tone Trøen i sin tale. Her er det samarbeidet mellom det offentlig finansierte behandlingstilbudet, den ideelle organisasjon Aktiv mot kreft, og sponsoren Tom Wilhelmsens Stiftelse, som har gjort etableringen mulig. – Og også pasienten blir en del av samarbeidet, påpekte hun – det å være fysisk aktiv er noe du selv kan gjøre for å bidra i behandlingen. 
Brukerrepresentant Erik sluttet seg til: Det å være aktiv er noe av det best man kan gjøre selv – i tillegg til verdien av det sosiale nettverket man får i Pusterommet.
Nils Ingar Aadne holdt et motivasjonsforedrag om nettopp verdien av samhold og trivsel – og gleden ved å prestere - ut fra det målet du har satt deg, og de forutsetningene du har. 

Et helsebringende Pusterom 

Det er dokumentert at kreftpasienter som er fysisk aktive tåler behandlingen bedre, opplever færre bivirkninger, rapporterer bedre livskvalitet og har redusert risiko for følgesykdommer og tilbakefall. Fysisk aktivitet er også relevant i forebygging og behandling av flere andre sykdommer, blant annet Alzheimer, kreft, diabetes, psykiske lidelser og hjertesykdommer. -I årene fremover vil vi få mye ny kunnskap om betydningen av fysisk aktivitet også for andre pasientgrupper, dette er noe av erfaringene vi nå vil høste fra Pusterommet på Lovisenberg. Vi tror dette vil bli en viktig del av helsetjenestens verktøykasse i fremtiden, sier Helle Aanesen, daglig leder i Aktiv mot kreft. 
 
– Tilpasset fysisk aktivitet gjør godt og hjelper pasientene å mestre hverdagen, sier sykehusets direktør Tone Ikdahl. Hun er selv kreftlege, og har erfart hvordan Pusterommet med tilhørende sosial sone blir et trygt og hyggelig sted der pasienter får et Pusterom fra sykdom og behandling samtidig som de har nytte av treningstilbudet.
Tone Trøen

Tone Trøen, leder av Stortingets Helse- og omsorgskomité, pekte i sin åpningstale på verdien av Pusterommet som en trygg base, både sosialt og treningsmessig, for pasienter i en krevende behandling.

Thomas Wilhelmsen

Thomas Wilhelmsen fra Tom Wilhelmsens Stiftelse var fornøyd med resultatet av de forvandlede lokalene - Pusterommet på Lovisenberg er blitt et sted det er godt å være, med flotte treningsmuligheter som jeg håper mange vil få glede og nytte av.

Yngvar Andersen

Yngvar Andersen ledet forsamlingen i en leken førjulstrim.