Magnet4Europe

Linda Aiken deler forskningsresultater om hvordan en sykehusdrift som fremmer psykisk helse og trivsel blant ansatte, også skaper økt pasientsikkerhet og behandlingskvalitet.

Publisert 25.05.2023
Sist oppdatert 22.09.2023

Magnet-programmet ble lansert i USA 1983, som et resultat av en undersøkelse om sykepleiermangel og høy turnover blant sykepleiere på amerikanske sykehus.

Fokus ble satt på hva som kjennetegnet sykehus som rekrutterte godt og beholdt medarbeidere. «Magnet-sykehus» styres etter fem hovedprinsipper; 1) transformerende lederskap, 2) profesjonell utvikling og myndiggjøring, 3) eksemplarisk pasientbehandling, 4) ny kunnskap, innovasjon og forbedring og 5) empiriske målinger​, komponenter som skal bidra til å sikre pasientsikkerhet og behandlingskvalitet. 

Det er god dokumentasjon for at Magnet-sykehus rekrutterer bedre, har mer fornøyde sykepleiere, lavere sykefravær og turnover blant sykepleiere enn andre amerikanske sykehus. Magnet-sykehusene scorer dessuten høyere på indikatorer for pasientsikkerhet, kvalitet og effektivitet, og er rangert blant de 5 % beste sykehusene i USA (Rodriguez-Garcia et al., Am J Nurs 202:120;28-38). På dette grunnlag deltar Lovisenberg Diakonale Sykehus i EU-studien Magnet4Europe​, finansiert over Horizon 2020  midler

Et internasjonalt forskningsteam studerer innføring av Magnet-prinsipper i til sammen 68 sykehus fra seks europeiske land. Lovisenberg Diakonale Sykehus, som deltar fra Norge, innfører Magnet-prinsipper blant alle helsefaglige yrkesgrupper, ikke utelukkende blant sykepleiere.

Studien vil vise om prinsippene fungerer også i en europeisk kontekst, og kan breddes til flere norske sykehus. Vi har tro på at tiltakene vil virke gunstig på både på medarbeidertilfredshet og effektivitet, og at modellen kan breddes til flere av landets sykehus, og være et bidrag for å fremme vår felles helsetjeneste, der helsearbeidere har lyst til å jobbe, lyst til å lære og lyst til å jobbe lenge.