Hybridseminar for fysioterapeuter

I mars avholdt fysioterapeutene tilknyttet ortopedisk avdeling et hybridseminar for eksterne fysioterapeuter. Det var 140 påmeldte både fra institutter, kommunehelsetjenesten og sykehus, fra Mandal til Vestre Jacobselv.

Publisert 12.04.2023
Sist oppdatert 13.04.2023
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Fra venstre: Einar Sivertsen, Frode Hellum, Hedda Rød og Ingvild Bergvad.

De fleste deltok digitalt, men det var også en gjeng som tok turen til Lovisenberg denne ettermiddagen.

Programmet besto av indikasjon for kneprotese og vurdering av pasienter, ulike protesetyper, retningslinjer for opptrening, resultater og komplikasjoner og litt om kneproteserelevant forskning som gjøres ved Lovisenberg.