Besøk fra Stortingets helse- og omsorgskomité

Leder av komiteen, Tone Wilhelmsen Trøen kom på hospiteringsbesøk til Lovisenberg 10/8/22, for å se hvordan kliniske ernæringsfysiologer jobber.

Publisert 18.08.2022
En gruppe mennesker som poserer for et bilde

​Hun har selv bakgrunn som sykepleier, og lyttet engasjert til de ulike innleggene, og fikk også snakke med brukere.

Noen av de kliniske ernæringsfysiologene har en såkalt «samhandlingsstilling» - delt ernæringsfysiolog mellom bydel og sykehus, og arbeider med oppfølging av at den behandlingen som er igangsatt på sykehuset blir vidererført hjemme. Synet på ernæring er i ferd med å endres: Fra å være ansett som en praktisk omsorgsoppgave blir dette i økende grad forstått som en del av helsehjelpen og behandlingen pasienten mottar.

Behovet for bedre elektronisk samhandling både mellom oslosykehusene og med kommunen ble understreket, og adm.direktør Tone Ikdahl fortalte at Oslos helse-toppmøte i Arendalsuka nettopp har dette på agendaen.