Samtaletilbud - tro og livssyn

Sykehuset ønsker å gi en helhetlig omsorg til pasienter og pårørende. Livssynsrelaterte og eksistensielle spørsmål knyttet til sykdom skal møtes med oppmerksomhet, kunnskap og respekt.

Sykehusprestene står til disposisjon for alle pasienter og pårørende, inneliggende og dagpasienter. Sykehuset formidler også kontakt med prest eller ressursperson fra andre tros- og livssynssamfunn, eller til egen hjemmemenighet der dette er ønskelig. Sykehuset har også avtale med 'Samtalepartner om tro og livssyn' ved Oslo Universitetssykehus.

Ta kontakt med sykehusets personale for nærmere avtale.

Det flerreligiøse team avsamtalepartnerne kan være et supplement til vår egen prestetjeneste, der pasienters åndelige, religiøse og livssynsmessige spørsmål knyttet til sykdom og lidelse ikke kan møtes tilfredsstillende av sykehusprestene - ut fra et perspektivet likverdige helsetjenester.

OUS v/ Seksjon for likeverdig helsetjeneste er ansvarlig for kvalitetssikring av tjenesten. Det inkluderer rekruttering, utdanning, godkjenning, obligatorisk veiledning og oppfølging av ressursteamets medlemmer.

Du kan se en kort infofilm fra Samarbeidsrådet for tros- og livssyn og OUS her.

Sist oppdatert 04.04.2019