Hospice Sangen

Hospice Sangen er åpent hverdager, med noe redusert kapasitet ift antall pasienter per dag og med strengt smittevern. Hopsice Sangen holder til på Hamar og er en del av Lovisenberg Diakonale Sykehus. Her retter vi fokus for behandlingen mot lindring, og ikke mot selve sykdomsforløpet. Med slik palliativ behandling ønsker vi å gi aktiv og helhetlig pleie og omsorg. Målet er å hjelpe pasienten til å leve et så godt liv som mulig. I tillegg ønsker vi å kunne støtte de pårørende.

Filosofien og visjonen
Hospice Sangen ønsker i dag å leve opp til å være et omsorgstilbud med villige hender og varme hjerter. Vi har følgende visjon for arbeidet: «å lette hverdagen og legge liv til dagene».

Henvisning

Hospice Sangen ønsker i dag å leve opp til å være et omsorgstilbud med villige hender og varme hjerter. Vi tilbyr dagbehandling til hjemmeboende mennesker som har en sykdom som vanskelig, eller ikke lar seg helbrede. Hospice Sangen er et tilbud til mennesker over 18 år, fra Hedmark og Oppland. Vi arbeider under hospicefilosofien, som er en helhetlig omsorgsfilosofi. Det vil si at vi tilstreber å ivareta fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov, tilrettelagt for hvert enkelt menneske. For å møte enkeltmennesker på alle disse planene, krever filosofien at behandlingsteamet er tverrfaglige sammensatt.

Det tverrfaglige teamet på Hospice Sangen består av:

  • aktivitør
  • ernæringsfysiolog
  • fysioterapeut
  • helsesekretær
  • kokk
  • lege
  • musikkpedagog
  • prest
  • sosionom
  • sykepleiere

”Å lette hverdagen og legge liv til dagene”
Visjonen er sammenfattende for vårt mål i møte med kronisk syke mennesker. Målet er å bidra til økt livskvalitet. I møte med sykdommen ønsker vi å tilby aktiv livshjelp. Gjennom et mangfold av ulike aktiviteter ved Hospice Sangen er vårt mål å legge til rette et tilbud for den enkelte ut i fra ønsker og behov. Av aktiviteter kan nevnes: ulike former for underholdning, skriveverksted, utflukter, temadager, gruppesamtaler, musikkterapi, kunstterapi, utfoldelse på aktivitetsrommet og enkel trening individuelt tilrettelagt eller i gruppe. For hvile har vi sanserom og boblebadekar.

Til Hospice Sangen kommer mennesker med forskjellige typer uhelbredelige sykdommer. For at hver enkelt skal ha mulighet til å møte medmennesker med liknende symptomer og problematikk, har vi delt inn i grupper. Noen grupper vil være her oftere enn andre, beroende på sykdomsart.

Hospice Sangen ligger midt i Hamar, men godt skjermet fra støy og trafikk. Vi holder til i en flott gammel tømmerbygning, som er omringet av en naturtomt med yrende fugleliv. For å skape lune og harmoniske omgivelser og lite institusjonspreg, er det hos oss lagt stor vekt på farger og interiør.

Vi kan tilby overnatting til deg som har lang reisevei til Hospice Sangen. Pensjonatet ligger inne på området, ca 50 meter fra dagenheten.

Tilbudet gjør det mulig for pasienter langveisfra å bo på pensjonatet med ledsager og benytte dagenheten på dagtid.

Pasientpensjonatet ved Hospice Sangen på Hamar holder til i et totalrehabilitert hus, finansiert av Hamar Sanitetsforening og andre givere. Tilbudet gjør det mulig for pasienter langveisfra å bo på pensjonatet med ledsager og benytte dagenheten på dagtid. Hedmark og Oppland er svært store fylker og en reisevei på over en time blir for langt for mange pasienter.

Pensjonatet ligger inne på området, ca 50 m fra dagenheten. Det har fire hyggelige dobbeltrom, med felles kjøkken, oppholdsrom, toalett og bad.

Pensjonatet er ubetjent og man bor der på eget ansvar. Derfor må den som trenger praktisk hjelp ha med seg ledsager under oppholdet. Et av rommene er tilpasset lett rullestol.

Ta kontakt for nærmere informasjon

Hospicekapellet er et vakkert og stemningsfullt rom som pasientene på Hospice Sangen kan benytte seg av. Hver pasientgruppe har tilbud om en egen gudstjenester en gang i måneden.

undefinedHospice Sangen har fast ansatt sykehusprest og musikkterapeut som leder gudstjenesten. Under gudstjenesten er det anledning til å tenne lys på lystreet, og det tennes tre lys for pasienter, pårørende og ansatte.

Kapellet står åpent hele dagen slik at pasienter og ansatte kan gå inn og sette seg ned i stillhet. Alteret vender ut mot hagen, og Mjøsa kan skimtes i det fjerne.

Glasskunsten i altertavlen er inspirert av Henrik Wergelands dikt «Til min Gyldenlakk». Med sine lyse farger gir rommet et vakkert og harmonisk inntrykk, og det har også vært benyttet til bryllup.

Altertavlen er laget av Norsk Glasskunst ved Tone Stensrud.
Sanitetsforeningen og andre givere har finansiert istandsettingen av kapellet.


 

31. januar    
Hamar Sanitetsforening og Sangens historie - Lukket arrangement    

22. februar
Pårørende fokus - Foredrag og refleksjon - Åpnet arrangement    

20. mars
Fagdag - Fysisk: behov/utfordringer - For Helsepersonell    

17. april
Pasient portrett - Sosial media - 1 åpen dag    

13. mai
Frivillig fokus - Foredrag/inspirasjon - Åpent arrangement

 

Slik finner du fram

Høyensalgt. 74

2317 Hamar

Praktisk informasjon