Driftssenteret

Driftssenteret er en felles servicefunksjon ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, og har som formål å være et felles kontaktpunkt for ansatte, samt øke tilgjengeligheten på sentrale støttefunksjoner.

Driftssenterets hovedoppgaver og ansvarsområder:

Brukerstøtte

 • Mottak, koordinering og oppfølgning av brukerhenvendelser i POB
 • Mottak og utlevering av pakker
 • Utlevering av nøkler
 • Utlevering av brukerutstyr for IKT
 • Koordinering av vektertjenesten
 • Mottak og respons av brannalarmer og assistansealarmer

Adgangskort

 • Produksjon av adgangskort og utstedelse av LRA (ansattsertifikat)

Produksjon av adgangskort skjer hverdager mellom kl. 09.00 - 11.00 og 13.00 - 14.45

Hovedresepsjonen

 • Rettledning av pasienter og øvrige besøkende
 • Mottak av betaling for egenandeler
 • Bestilling av og informasjon om transport
 • Generell informasjonstjeneste

Sentralbordet

 • Betjene telefonhenvendelser til sykehuset

Utleie av Rikke Nissen auditorium

Kontakt

Slik finner du fram

Lovisenberggata 21

Lovisenberggata 21

0456 Oslo