Oslo-sykehusene og kommunen: Digital samhandling og arbeidet med barn og unges psykiske helse

Kommunaldirektøren i Oslo og direktørene for OUS, Lovisenberg sykehus og Diakonhjemmet sykehus går sammen for å gjøre opp status og peke ut kursen for digital samhandling på helseområdet og arbeidet med barn og unges psykiske helse i årene som kommer.

Passert
16.
august
2022
 1. 16. aug. 2022, 12:30 - 16:00
Påmelding

Tid og sted

Når

 1. 16. aug. 2022, 12:30 - 16:00

Arrangør

Oslo kommune, OUS, Lovisenberg og Diakonhjemmet

1230-1245: Velkommen fra samarbeidspartnerne

 • Robert Steen (Ap), byråd for helse, eldre og innbyggertjenester
 • Svein Lyngroth, kommunaldirektør i Oslo kommune  
  Bjørn Atle Lein Bjørnbeth, adm. dir. ved OUS
 • Tone Ikdahl, adm. dir. ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Anders Mohn Frafjord, adm. dir. ved Diakonhjemmet Sykehus
  «I samhandlingens tjeneste»
 • Sykepleier Lars Berrum og fastlege Jonas Kinge Bergland

1245-1300: Digital samhandling: Hva har Oslo kommune og de tre sykehusene fått til i felleskap? Hva er utfordringene nå?

 • Svein Lyngroth, kommunaldirektør Oslo og leder av Helsefellesskapet
 • Bjørn Atle Lein Bjørnbeth, adm. dir. ved OUS

1300-1330: Storbylegevakten på Aker – og digital samhandling nå og i fremtiden

 • Hilde Terese Hamre, direktør for Helseetaten
 • Rolf Riise, klinikkleder, Ortopedisk klinikk, OUS 
 • Liv Oftedal Rossow, leder av Helsedata i Oslo

1330-1400: Digital samhandling: Fire aktører om status, utfordringer og muligheter 

 • Catherine M. Lofthus, departementsråd Helse- og omsorgsdepartementet
 • Johan Ronæs, adm. dir. i Norsk Helsenett
 • Mariann Hornnes, adm. dir. i Direktoratet for E-helse
 • Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør i KS

1400-1440: DEBATT OM DIGITAL SAMHANDLING
Oppspill til debatt: Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud i Oslo og Viken 

Panel:

 • Robert Steen (Ap), byråd for helse, eldre og innbyggertjenester
 • Hassan Nawaz (H), helse- og sosialutvalget i bystyret
 • Anders Mohn Frafjord, adm. dir. ved Diakonhjemmet
 • Jan Frich, viseadm. dir. i Helse Sør-Øst
 • Bovild Tjønn, bydelsdirektør i bydel Bjerke

Spørsmål og kommentarer fra foredragsholdere og salen.

1440-1500: PAUSE med mingling på takterrasse 

1500-1600: TEMA: Barn og unges psykiske helse: Om digitale ildspåsettere og brannslukkere

1500 – 1505: Barn og unge i storybyen - fortsatt pandemieffekt?

 • Hedda Ek Søgnen, enhetsleder, psykolog BUP Vest, Diakonhjemmet sykehus

1505 – 1515: Det mørke nettet for barn og unge

 • Line Indrevoll Stänicke, Lovisenberg Diakonale Sykehus/UiO

1515-1525: På de unges digitale arena – ventetid 0 sekunder

 • Anette Gausdal, virksomhetsleder Blå kors Chatsenter

1525-1535: Digitale terapeuter – ta imot hologrammene

 • Morten Ørbeck, avdelingsleder BUPA OUS

1535-1600: PANELDEBATT OM BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE
Oppspill: Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for Psykisk helse

Panel:

 • Robert Steen (Ap), byråd for helse, eldre og innbyggertjenester
 • Hassan Nawaz (H), helse- og sosialutvalget i bystyret
 • Tone Ikdahl, adm. dir. ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Jan Frich, viseadm. dir. i Helse Sør-Øst
 • Anne-Stine Meltzer, klinikksjef ved Nic Waals Institutt

Spørsmål og kommentarer fra foredragsholdere og salen

Arendal 22 Logo arrangører.png