Pasientkurs

Nyrekurs for deg som venter på nyretransplantasjon

Formålet med kurset er å bidra til at du som står på venteliste for transplantasjon føler deg trygg i ventetiden og får økt kunnskap om hva som venter etter transplantasjonen.

Tid og sted

Når

Kurset går over to ettermiddager.

Hvor

Nyremedisinsk avdeling, Lovisenberggt. 17.

Deltakelse på kurs krever henvisning fra lege.
Henvisningen sendes til:
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Nyremedisin og dialyse - Nyreskole
Postboks 4970 Nydalen
0440 OSLO

Del 1 - Ventetiden før nyretransplantasjon
Livet på ventelisten kan være frustrerende. Uvissheten om når du blir innkalt, hva som skjer når du blir innkalt og begrensningene ventetiden gir, kan påvirke hvordan du har det i hverdagen.
I dette kurset ønsker vi å sette fokuset på denne ventetiden; både ved å gi deg informasjon om det vi vet og sammen dele råd som kan gjøre deg tryggere i denne tiden.

Innhold

 • Når er det min tur å få en nyre?
 • Hvordan gjøre ventetiden meningsfull?
 • Erfaringer fra pasient som har ventet lenge
 • Møte med koordinator for nyretransplantasjon på Rikshospitalet
 • Når telefonen ringer…
 • Hva skjer når du ankommer Rikshospitalet

Del 2 - Å leve med et nytt organ
I dette kurset fokuserer vi på hva du kan vente deg etter transplantasjonen; fra du våkner etter operasjonen til videre oppfølging på Rikshospitalet og Lovisenberg.

Innhold

 • Oppfølging etter nyretransplantasjon
 • Immunforsvar og behandling
 • Kosthold etter nyretransplantasjon
 • Fysisk aktivitet
 • Møte med en nyretransplantert
 • Hva lurer du på?

Pris: Én egenandel, du får tilsendt giro etter kurs-oppstart (ingen egenandel hvis du har frikort).
Lett servering.