Pasientkurs

Nyrekurs for deg med kronisk nyresykdom stadium 3-4

Målsettingen med kurset er å bidra til at deltakeren får økt innsikt og forståelse for sykdommen og hvordan han/hun selv kan påvirke sykdomsutviklingen.

Passert
29.
april
2024
2 dager
  1. 29. apr. 2024, 13:30 - 16:30
  2. 06. mai 2024, 13:30 - 16:30

Tid og sted

Når

  1. 29. apr. 2024, 13:30 - 16:30
  2. 06. mai 2024, 13:30 - 16:30

Hvor

Nyremedisinsk avdeling, Lovisenberggt 17.

Deltakelse på kurs krever henvisning fra lege.
Henvisningen sendes til:
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Nyremedisin og dialyse - Nyreskole
Postboks 4970 Nydalen
0440 OSLO

Å leve med kronisk nyresykdom
Kronisk nyresykdom innebærer at nyrene på grunn av sykdom mister evnen til å gjøre en fullgod jobb. Det finnes pr. i dag ingen medisiner som kan reparere nyreskade som allerede har skjedd, men i dette kurset vil vi dele vår kunnskap om hva som kan bremse videre forverring og hvilke muligheter du selv har til å påvirke din helse.

Målgruppe for kurset
Målgruppen for tilbudet er pasienter som har påvist kronisk nyresykdom stadium 3-4

Tverrfaglig team
På kurset er det undervisning av lege, sykepleier, 
klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut og farmasøyt. 
Det vil settes av god tid til spørsmål og samtale om tema som dere deltakere ønsker å vite mer om.

Innhold

  • Hva er nyresykdom?
  • Hva gjør nyrene, hvorfor har vi 2 nyrer?
  • Hva påvirker den videre utviklingen av sykdommen?
  • Finnes det måter å bremse utviklingen på?
  • Hva kan du selv gjøre?
  • Samarbeid med helsetjenesten

Pris: Én egenandel, du får tilsendt giro etter kurs-oppstart
(ingen egenandel hvis du har frikort).
Lett servering.