Pasientkurs

Kurs i mestring av hverdagen med kreftsykdom - kognitive metoder

Et kurs for deg som ønsker å lære kognitive metoder for å håndtere gruble og bekymringstanker. Ønsker du å lære et verktøy i hvordan redusere og forebygge negative gruble- og bekymringstanker, og som gir hjelp til mestring av hverdagen med sykdom og behandling? Lovisenberg Diakonale Sykehus tilbyr kurs basert på kognitive mestringsteknikker som metode.

Passert
4.
april
2024
4 dager
  1. 04. apr. 2024, 10:00 - 13:00
  2. 11. apr. 2024, 10:00 - 13:00
  3. 18. apr. 2024, 10:00 - 13:00
  4. 25. apr. 2024, 10:00 - 13:00

Tid og sted

Når

  1. 04. apr. 2024, 10:00 - 13:00
  2. 11. apr. 2024, 10:00 - 13:00
  3. 18. apr. 2024, 10:00 - 13:00
  4. 25. apr. 2024, 10:00 - 13:00

Deltakelse i kurs krever henvisning fra lege dersom du ikke allerede er pasient ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Henvisningen sendes til:
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Medisinsk Poliklinikk – Mestringskurs kreft
Postboks 4970 Nydalen
0440 OSLO

Kurset retter seg mot deg som har fått en kreftsykdom og som er plaget av bekymrings- og grubletanker som en følge av sykdommen

Når kreftsykdom blir en del av livet, vil mange tanker og følelser fylle kropp og sinn. Det kan være vanskelig å vende oppmerksomheten bort fra bekymringer for framtiden, grubling over fortiden, vonde tanker og følelser som øker det indre, negative stresset. 
På kurset kan du lære hvordan du kan forholde deg til den nye livssituasjon ved hjelp av psykologiske verktøy som kan gjøre hverdagen lettere.

Kurset består av forelesninger og øvelser i kognitive mestringsteknikker. For å få best mulig utbytte av kurset, anbefales det at du deltar på alle fire møtene og setter av noe tid til hjemmeoppgaver.

Kurset går over 4 møter a 3 timer:
Teori, øvelser og erfaringsutveksling kl: 10-12
Stressmestringssøvelser: kl 12.15-13.00

Sykemelding 

Har du behov for sykemelding, kan du spørre om fastlegen din kan skrive ut den for kursdeltakelse som enkeltstående behandlingsdag(er). 

Lunsj 

Ta med matpakke. Det vil bli servert te, kaffe og frukt. 

Egenandel 

Kurset koster kr 386 i egenandel til frikort er nådd. 

Transport 

Gi beskjed dersom du trenger pasienttransport