Pasientkurs

KOLS

Målsettingen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen og mer trygghet rundt det å leve med kols.

9.
oktober
2024
3 dager
  1. 09. okt. 2024, 10:00 - 15:00
  2. 11. okt. 2023, 10:00 - 15:00
  3. 16. okt. 2023, 10:00 - 15:00

Tid og sted

Når

  1. 09. okt. 2024, 10:00 - 15:00
  2. 11. okt. 2023, 10:00 - 15:00
  3. 16. okt. 2023, 10:00 - 15:00

Hvor

Lovisenberggata 17, rom C 525: Gå til Medisinsk poliklinikk, følg blå strek til ventesone 3, trapp eller heis til ventesone 4

Deltakelse på kurs krever henvisning fra lege dersom du ikke allerede er pasient ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Fastlegen kan skrive sykemelding for enkeltstående behandlingsdag/kurs.

Henvisningen sendes til:
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Medisinsk Poliklinikk (merk henvisningen med aktuelt kurs)
Postboks 4970 Nydalen
0440 OSLO

Pris: Én egenandel, evt. frikort. Pårørende deltar kostnadsfritt. Kaffe, te og lunsj blir servert.

I kurset underviser lungespesialist, lungesykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, tannpleier, klinisk ernæringsfysiolog og sosionom. Dessuten vektlegges samtale i gruppen for at deltakerne skal dra nytte av kunnskapen den enkelte har utviklet gjennom erfaring.

Å leve med sykdommen og behandlingen

KOLS er en uforutsigbar sykdom som kan ha store symptomvariasjoner fra dag til dag. Mange opplever slitenhet, angst, depresjon, søvnproblemer og sosial isolasjon som følge av sykdommen. Manglende forståelse for sykdommen blant familie og venner er en ekstrabelastning for noen. Med riktig bruk av inhalasjonsmedisin og egen behandlingsinnsats, er det mulig å forebygge videre utvikling og leve bedre med sykdommen.

Målgruppe for kurset

Målgruppe for tilbudet er pasienter som nylig har fått diagnosen KOLS og pasienter som har levd med sykdommen over tid og ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen.

I tillegg til kursdagene, kan det bli individuelle konsultasjoner for enkelte som har behov for det. Målsettingen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen og mer trygghet rundt det å leve med kols.

I tillegg til kursdeltakelse er det mulig for pasienter med kols å delta i treningsgruppe for kols-pasienter én gang i uken.

Tverrfaglig team

Undervisningen blir gitt av lungespesialist, lungesykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, tannpleier, klinisk ernæringsfysiolog og sosionom. Dessuten vektlegges samtale i gruppen for at deltakerne skal dra nytte av kunnskapen den enkelte har utviklet gjennom erfaring.

Innhold

Innholdet varierer mellom undervisning og veiledning.

Hva er KOLS?
Undervisning om medisinbruk
Anfallsmestring og slimmobilisering
Trening og avspenning. Pusteteknikker og hvilestillinger
Tilrettelegging i hverdagen (energiøkonomisering)
Tannhelse ved KOLS
Hjelp til røykestopp
Kosthold og ernæring
Individuelle timer med fagpersoner