Pasientkurs

Hjerte – Kransåre

Målet for kurset er at du får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever større trygghet rundt det å leve med hjertesykdom. Pårørende er velkomne til å delta.

5.
desember
2024
2 dager
  1. 05. des. 2024, 09:00 - 15:00
  2. 06. des. 2024, 10:30 - 14:30

Tid og sted

Når

  1. 05. des. 2024, 09:00 - 15:00
  2. 06. des. 2024, 10:30 - 14:30

Hvor

Lovisenberggata 17, rom C 525: Gå til Medisinsk poliklinikk, følg blå strek til ventesone 3, trapp eller heis til ventesone 4

Deltakelse på kurs krever henvisning fra lege dersom du ikke allerede er pasient ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Fastlegen kan skrive sykemelding for enkeltstående behandlingsdag/kurs.

Henvisningen sendes til:
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Medisinsk Poliklinikk (merk henvisningen med aktuelt kurs)
Postboks 4970 Nydalen
0440 OSLO

Pris: Én egenandel, evt. frikort. Pårørende deltar kostnadsfritt. Kaffe, te og lunsj blir servert.

På kurset vil du møte lege, farmasøyt, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, og sykepleier. «Erfaren pasient» som selv har kransåresykdom og som har levd med sykdommen en stund deltar også.

Kurset

Hjertekurs er et tilbud til deg som har gjennomgått hjerteinfarkt, har angina pectoris, blokket kransårene eller som er bypassoperert. Hjertesykdom kan oppleves skremmende og skape usikkerhet om hva hjertet tåler etter en hendelse. Målet for kurset er at du får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever større trygghet rundt det å leve med hjertesykdom. Pårørende er velkomne til å delta.

Tverrfaglig team

På kurset vil du møte lege, farmasøyt, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, og sykepleier. «Erfaren pasient» som selv har kransåresykdom og som har levd med sykdommen en stund deltar også.

Dialog og erfaringsutveksling

Kurset er preget av dialog og det blir gode muligheter til å stille spørsmål og diskutere de ulike temaene. Samtale i gruppen vektlegges slik at deltakerne kan dra nytte av kunnskapen den enkelte har utviklet gjennom erfaring.

Program

Dag 1
Presentasjon av kurs og deltakere
Hjertesykdom; årsaker, symptomer og behandling
Hjertemedisiner; virkninger og bivirkninger
Vi spiser lunsj sammen
Fysisk aktivitet ved hjertesykdom
Å leve med hjertesykdom

Dag 2
Hjertegod mat
Vi spiser lunsj sammen
Spørsmål og avslutning

Hjertevennlig mat: Forberedelse til telefonkonsultasjon
Her er en presentasjon med kostholdsråd ved hjertesykdom. Du kan laste den ned og lese den som forberedelse til telefonkonsultasjon med klinisk ernæringsfysiolog.