Pasientkurs

Hjerneslag

Hensikten med kurset er å formidle kunnskap og dele erfaringer om hvordan man kan mestre dagliglivet etter hjerneslag.

30.
september
2024
2 dager
  1. 30. sep. 2024, 10:00 - 14:00
  2. 02. okt. 2024, 10:00 - 14:00

Tid og sted

Når

  1. 30. sep. 2024, 10:00 - 14:00
  2. 02. okt. 2024, 10:00 - 14:00

Hvor

Lovisenberggata 17, rom C 525: Gå til Medisinsk poliklinikk, følg blå strek til ventesone 3, trapp eller heis til ventesone 4

Deltakelse på kurs krever henvisning fra lege dersom du ikke allerede er pasient ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Fastlegen kan skrive sykemelding for enkeltstående behandlingsdag/kurs.

Henvisningen sendes til:
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Medisinsk Poliklinikk (merk henvisningen med aktuelt kurs)
Postboks 4970 Nydalen
0440 OSLO

Pris: Én egenandel, evt. frikort. Pårørende deltar kostnadsfritt. Kaffe, te og lunsj blir servert.

På kurset vil du møte lege, sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom er logoped. En «erfaren pasient» som selv har hatt hjerneslag, deltar også.

Kurset er for deg som har gjennomgått hjerneslag. Du er velkommen til å ta med deg pårørende dersom det er ønskelig. Hensikten er å formidle kunnskap og dele erfaringer om hvordan man kan mestre dagliglivet etter hjerneslag.

Livet etter et hjerneslag

Et hjerneslag kan oppleves skremmende og skape usikkerhet og fortvilelse. Noen opplever plagsomme symptomer og endringer som medfører utfordringer i hverdagen. Andre opplever få symptomer og færre utfordringer.

Tverrfaglig team

På kurset vil du møte lege, sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom og logoped. En «erfaren pasient» som selv har hatt hjerneslag deltar også.

Dialog og erfaringsutveksling

Det legges opp til dialog mellom fagpersoner og deltakerne. Det er gode muligheter til å stille spørsmål, til å diskutere ulike utfordringer som kursdeltakerne opplever, og å snakke om temaene som står i programmet. Samtale i gruppen vektlegges slik at deltakerne kan dra nytte av kunnskapen den enkelte har utviklet gjennom erfaring.

Innhold

Hjerneslag; årsaker, behandling og følger v/lege
Rettigheter og muligheter v/sosionom
«Erfaren pasient»
Mestring av daglige gjøremål v/ergoterapeut
Kosthold og ernæring v/klinisk ernæringsfysiolog
Kommunikasjons- eller svelgevansker v/logoped
Utmattelse og depresjon v/sykepleier
Samliv og seksualfunksjon v/sykepleier
Fysisk aktivitet v/fysioterapeut