Pasientkurs

Dialoggrupper med ulike fageksperter

Som pasient ved Lovisenberg Diakonale Sykehus ønskes du velkommen til å delta i dialoggrupper på Pusterommet, uavhengig av hvilken diagnose du har. I dialoggruppene vil du møte ulike fageksperter som vil gi deg informasjon, kunnskap og innsikt i hvordan du kan ta vare på egen helse når du er syk.

2.
september
2024
6 dager
 1. 02. sep. 2024, 13:00 - 14:00
 2. 09. sep. 2024, 13:00 - 14:00
 3. 16. sep. 2024, 13:00 - 14:00
 4. 23. sep. 2024, 13:00 - 14:00
 5. 30. sep. 2024, 13:00 - 14:00
 6. 07. okt. 2024, 13:00 - 14:00

Tid og sted

Når

 1. 02. sep. 2024, 13:00 - 14:00
 2. 09. sep. 2024, 13:00 - 14:00
 3. 16. sep. 2024, 13:00 - 14:00
 4. 23. sep. 2024, 13:00 - 14:00
 5. 30. sep. 2024, 13:00 - 14:00
 6. 07. okt. 2024, 13:00 - 14:00

Hvor

Lovisenberggata 17
Pusterommet; hovedinngang, trapp eller heis til 2. etg. Følg skilt mot ventesone 3 til medisinsk poliklinikk/Pusterommet. Adkomst: Buss 37 til Lovisenberg. Buss 20 og 28 til Fayes gate. Buss 34 og 54 til Arkitekt Rivertz plass.

Du kan møte opp på Pusterommet, vi registrerer deg ved oppmøte. .

På dialoggruppene vil du møte ulike fageksperter som fysioterapeut, sosionom, kreftsykepleier, ergoterapeut og klinisk ernæringsfysiolog. Sammen med andre pasienter kan dere utveksle erfaringer og snakke om det som er viktig for dere.  
Du velger selv om du vil delta på hele møterekken eller bare enkeltmøter.
Mat og treningslære, med klinisk ernæringsfysiolog og fysioterapeut og 
Mat kreft og myter, med ernæringsfysiolog

Mat gir oss næringsstoffer og energi og har innvirkning på helse og livskvalitet.  Når vi rammes av sykdom kan matlyst og smak endre seg og det være vanskelig å spise sunt og det som er godt for oss.    

Temaer som tas opp er berikning av mat, myter om kosthold, hvordan jeg bør spise for å tåle behandling best mulig, hva bør jeg spise når jeg er syk, samt håndtering av bivirkninger.

Timene etterfølges av en enkel yogatime med fysioterapeut fra kl 14.15-15.00.

 • 2. september, Mat og treningslære
  23. september, Mat, kreft og myter
  Mat gir oss næringsstoffer og energi og har innvirkning på helse og livskvalitet. Når vi rammes av sykdom kan matlyst og smak endre seg og det være vanskelig å spise sunt og det som er godt for oss.Temaer som tas opp er berikning av mat, myter om kosthold, hvordan jeg bør spise for å tåle behandling best mulig, hva bør jeg spise når jeg er syk, samt håndtering av bivirkninger.
 • 9. september: Mestring av fatigue
  30. september: Energiøkonomisering
  Sykdom og behandling kan gjøre det krevende å gjennomføre hverdagslivet slik som før og kan bidra til en uforutsigbar hverdag der kreftene ikke strekker til. Vi vil sammen utforske muligheter som kan bidra til at hverdagen kan være innholdsrik tross utmattelse. Det vil blant annet bli gitt en innføring i energibesparende arbeidsmetoder.
 • 16.september. Stressmestring
  Stress er en naturlig del av livet og oppstår når vi møter situasjoner som vi oppfatter krever mer av oss enn det vi tror vi klarer å håndtere. Sykdom fører til stress for de aller fleste og kan vekke tanker og følelser som kan være vanskelig å håndtere. Vi vil snakke om hvordan stress påvirker oss i hverdagen og hvordan det på sikt kan sette seg i kroppen. Du vil lære øvelser som gjør det mulig å oppdage hvordan kroppen og bevisstheten vår kan være nyttige verktøy for å mestre stress og roe ned.
 • 7. oktober. Økonomisk planlegging under sykdom
  Sykdom påvirker ofte økonomien, familie, arbeidsliv og hverdagsliv. Det kan være vanskelig å finne frem i hjelpeapparatet og få oversikt over egne rettigheter. Her vil vi snakke om ulike temaer som tilhører den praktiske delen av livet når vi rammes av sykdom. Temaene vil være bolig, økonomi, NAV, arbeid eller studier, nettverk, relasjoner, pårørende og tjenester fra bydel/kommunen.