Pasientkurs

Dialoggrupper med ulike fageksperter

Som pasient ved Lovisenberg Diakonale Sykehus ønskes du velkommen til å delta i dialoggrupper på Pusterommet, uavhengig av hvilke diagnose du har. I dialoggruppene vil du møte ulike fageksperter som vil gi deg informasjon, kunnskap og innsikt i hvordan du kan ta vare på egen helse når du er syk.

6.
mars
2024
8 dager
 1. 06. mar. 2024, 12:30 - 15:00
 2. 20. mar. 2024, 12:30 - 15:00
 3. 27. mar. 2024, 12:30 - 15:00
 4. 10. apr. 2024, 12:30 - 15:00
 5. 22. mai 2024, 12:30 - 15:00
 6. 29. mai 2024, 12:30 - 15:00
 7. 05. jun. 2024, 12:30 - 15:00
 8. 12. jun. 2024, 12:30 - 15:00

Tid og sted

Når

 1. 06. mar. 2024, 12:30 - 15:00
 2. 20. mar. 2024, 12:30 - 15:00
 3. 27. mar. 2024, 12:30 - 15:00
 4. 10. apr. 2024, 12:30 - 15:00
 5. 22. mai 2024, 12:30 - 15:00
 6. 29. mai 2024, 12:30 - 15:00
 7. 05. jun. 2024, 12:30 - 15:00
 8. 12. jun. 2024, 12:30 - 15:00

Hvor

Pusterommet, Lovisenberg, Lovisenberggata 17, hovedinngang, trapp eller heis til 2. etg. Følg skilt mot ventesone 3 til medisinsk poliklinikk/Pusterommet. Adkomst: Buss 37 til Lovisenberg. Buss 20 og 28 til Fayes gate. Buss 34 og 54 til Arkitekt Rivertz plass.

Påmelding: Du kan møte opp på Pusterommet, vi registrerer deg ved oppmøte. 

På de temamøtene vil du møte ulike fageksperter som fysioterapeut, sosionom ergoterapeut og klinisk ernæringsfysiolog. Sammen med andre pasienter kan dere utveksle erfaringer og snakke om det som er viktig for dere.  

Du velger selv om du vil delta på hele møterekken eller bare enkeltmøter.

Kosthold ved sykdom, med klinisk ernæringsfysiolog

Mat gir oss næringsstoffer og energi og har innvirkning på helse og livskvalitet.  Når vi rammes av sykdom kan matlyst og smak endre seg og det være vanskelig å spise sunt og det som er godt for oss.    
Temaer som tas opp er berikning av mat, myter om kosthold, hvordan jeg bør spise for å tåle behandling best mulig, hva bør jeg spise når jeg er syk, samt håndtering av bivirkninger.

 • 6.mars - Mat og muskelmasse. Hvordan tåle behandlingen best mulig?
 • 10. april -Myter om kosthold og kreft
 • 22.mai- Mat og trening

Tidspunkt 12.30-14.00
Hvert møte etterfølges av en enkel yogatime med fysioterapeut fra kl 14.15-15.00

Utmattelse/fatigue, med ergoterapeut

Sykdom og behandling kan gjøre det krevende å gjennomføre hverdagslivet slik som før og kan bidra til en uforutsigbar hverdag der kreftene ikke strekker til. Vi vil sammen utforske muligheter som kan bidra til at hverdagen kan være innholdsrik tross utmattelse. Det vil blant annet bli gitt en innføring i energibesparende arbeidsmetoder.

 • 20.mars - Utmattelse/ fatigue
 • 29.mai- Fatigue og energiøkonomisering

Tidspunkt 12.30-14.00
Hvert møte etterfølges av en enkel yogatime med fysioterapeut fra kl 14.15-15.00

Stressmestring, med fysioterapeutene og sykepleier/ lege

Stress er en naturlig del av livet og oppstår når vi møter situasjoner som vi oppfatter krever mer av oss enn det vi tror vi klarer å håndtere. Sykdom fører til stress for de aller fleste og kan vekke tanker og følelser som kan være vanskelig å takle. Vi vil snakke om hvordan stress påvirker oss i hverdagen og hvordan det på sikt kan sette seg i kroppen. Du vil lære øvelser som gjør det mulig å oppdage hvordan kroppen og bevisstheten vår kan være nyttige verktøy for å mestre stress og roe ned.

 • 12.mars - Stressmestring
 • 12. juni – Stressmestring

Tidspunkt 12.30-14.00
Hvert møte etterfølges av en enkel yogatime med fysioterapeut fra kl 14.15-15.00

Økonomisk planlegging under sykdom og behandling, med sosionom

Sykdom påvirker ofte økonomien, familie, arbeidsliv og hverdagsliv. Det kan være vanskelig å finne frem i hjelpeapparatet og få oversikt over egne rettigheter. Her vil vi snakke om ulike temaer som tilhører den praktiske delen av livet når vi rammes av sykdom. Temaene vil være bolig, økonomi, NAV, arbeid eller studier, nettverk, relasjoner, pårørende og tjenester fra bydel/kommunen.

 • 27.mars- Økonomisk planlegging under sykdom og behandling
 • 5.juni –Økonomisk planlegging under sykdom og behandling

Tidspunkt 12.30-14.00
Hvert møte etterfølges av en enkel yoga time med fysioterapeut fra kl 14.15-15.00 

Spørsmål?

For spørsmål om tilbudet ta kontakt med sykepleier på poliklinikken eller Pasient og pårørendeopplæring ved LDS: Tlf: 232 25 260

Det vil bli servert te, kaffe og frukt. 

Dialoggruppene koster kr 386 i egenandel pr. fremmøte til frikort er nådd.