Pasientkurs

Diabetes type 2

Målsettingen med kurset er at deltakerne får mer kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen i hverdagen.

Passert
29.
februar
2024
3 dager
  1. 29. feb. 2024, 09:30 - 14:30
  2. 07. mar. 2024, 09:30 - 14:30
  3. 14. mar. 2024, 09:30 - 14:30

Tid og sted

Når

  1. 29. feb. 2024, 09:30 - 14:30
  2. 07. mar. 2024, 09:30 - 14:30
  3. 14. mar. 2024, 09:30 - 14:30

Hvor

Lovisenberggata 17, rom C 525: Gå til Medisinsk poliklinikk, følg blå strek til ventesone 3, trapp eller heis til ventesone 4

Deltakelse på kurs krever henvisning fra lege dersom du ikke allerede er pasient ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Fastlegen kan skrive sykemelding for enkeltstående behandlingsdag/kurs.

Henvisningen sendes til:
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Medisinsk Poliklinikk (merk henvisningen med aktuelt kurs)
Postboks 4970 Nydalen
0440 OSLO

Pris: Én egenandel, evt. frikort. Pårørende deltar kostnadsfritt. Kaffe, te og lunsj blir servert.

På kurset er det undervisning av diabetessykepleier, lege, klinisk ernæringsfysiolog, farmasøyt og fysioterapeut. Erfaren Pasient/Likemann deler erfaringer. Dessuten vektlegges samtale i gruppen for at deltakerne skal dra nytte av kompetansen den enkelte har utviklet gjennom erfaring.

Kurset

Målgruppen for dette kurset er mennesker som har levd med diabetes type 2 i kort eller lang tid og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta i kurset.

Målsettingen med kurset er at deltakerne får mer kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever økt mestring av selvbehandlingen i hverdagen.

Tverrfaglig team

På kurset er det undervisning av diabetessykepleier, lege, klinisk ernæringsfysiolog, farmasøyt og fysioterapeut. Erfaren Pasient/Likemann deler erfaringer. Dessuten vektlegges samtale i gruppen for at deltakerne skal dra nytte av kompetansen den enkelte har utviklet gjennom erfaring.

Innhold

Hva er diabetes?
Ulike behandlingstiltak
Forebygging av følgeskader
Kostveiledning
Blodsukkermåling
Trening i teori og praksis. Undervisning, veiledning og praktisk gjennomføring. Trening/tur 1 time hver kursdag.
Det serveres kaffe, te og lunsj hver kursdag.