Pasientkurs

Cøliaki

Kurset går over 1 dag, 6 ganger i året. Hensikten med kurset er å få kunnskap for å kunne leve et godt liv med cøliaki.

Tid og sted

Når

Kurs holdes fortløpende. Ta kontakt for mer informasjon. Telefon 23 22 52 60.

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Medisinsk klinikk

Hvor

Lovisenberggata 17, rom C 525: Gå til Medisinsk poliklinikk, følg blå strek til ventesone 3, trapp eller heis til ventesone 4

Deltakelse på kurs krever henvisning fra lege dersom du ikke allerede er pasient ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Fastlegen kan skrive sykemelding for enkeltstående behandlingsdag/kurs.

Henvisningen sendes til:
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Medisinsk Poliklinikk (merk henvisningen med aktuelt kurs)
Postboks 4970 Nydalen
0440 OSLO

Pris: Én egenandel, evt. frikort. Pårørende deltar kostnadsfritt. Kaffe, te og lunsj blir servert.

Læringsmål for kurset er å vite hva som skjer i kroppen ved cøliaki, hvordan sykdommen kan behandles og bli kjent med et utvalg av glutenfrie matvarer. På kurset vil det være undervisning av lege, klinisk ernæringsfysiolog og likemann fra Norsk Cøliakiforening.

Å leve med sykdommen og behandlingen

Å leve med cøliaki medfører behandlingsinnsats i hverdagen. For å unngå gluten, kreves planlegging og tilrettelegging av måltider. Hvis man får i seg gluten, kan man få symptomer som magesmerter el.a. Mat er viktig i mange sosiale sammenhenger. Det er derfor en fordel både for den som har cøliaki og for omgivelsene at familie, venner og kollegaer får informasjon om glutenfritt kosthold.

Kurset

Kurset er for deg med cøliaki eller dermatitis herpetiformis. Pårørende er velkomne til å delta (gratis). Hensikten med kurset er å få kunnskap for å kunne leve et godt liv med cøliaki. Læringsmål for kurset er å vite hva som skjer i kroppen ved cøliaki, hvordan sykdommen kan behandles og bli kjent med et utvalg av glutenfrie matvarer.

På kurset vil det være undervisning av lege, klinisk ernæringsfysiolog og likemann fra Norsk Cøliakiforening. I tillegg blir det mulighet til erfaringsutveksling deltakerne imellom.

Innhold

  • Presentasjon av kurs, tverrfaglig team og deltakerne
  • Hva er cøliaki? Diagnostisering og behandling.
  • Glutenfritt kosthold
  • Lunsj med diverse smaksprøver
  • Hvordan leve glutenfritt?
  • Baketips og ulike melblandinger
  • Spørsmål, erfaringsutveksling og oppsummering