Pasientkurs

Atrieflimmer

Målsettingen for kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever større trygghet rundet det å leve med atrieflimmer. Å leve med sykdommen og behandlingen

Passert
18.
januar
2024
  1. 18. jan. 2024, 09:00 - 15:00

Tid og sted

Når

  1. 18. jan. 2024, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Medisinsk klinikk

Hvor

Lovisenberggata 17, rom C 525: Gå til Medisinsk poliklinikk, følg blå strek til ventesone 3, trapp eller heis til ventesone 4

Deltakelse på kurs krever henvisning fra lege dersom du ikke allerede er pasient ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Fastlegen kan skrive sykemelding for enkeltstående behandlingsdag/kurs.

Henvisningen sendes til:
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Medisinsk Poliklinikk (merk henvisningen med aktuelt kurs)
Postboks 4970 Nydalen
0440 OSLO

Pris: Én egenandel, evt. frikort. Pårørende deltar kostnadsfritt. Kaffe, te og lunsj blir servert.

For mange kan det oppleves skremmende å få en hjertesykdom, og symptomene på atrieflimmer kan være plagsomme og påvirke livskvaliteten. De fleste med atrieflimmer trenger medisiner og disse kan også medføre bivirkninger. Atrieflimmer er ikke livstruende, men behandlingen er av største betydning for å unngå alvorlige følgeskader. Med tilpasset behandling, er det mulig å leve et godt liv med atrieflimmer.

Kurset

Målgruppen for dette kurset er pasienter som nylig har fått påvist atrieflimmer eller –flutter og pasienter som har hatt atrieflimmer en stund og som ønsker mer kunnskap om sykdommen og behandlingen. Pårørende er velkomne til å delta. Målsetningen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og opplever større trygghet rundt det å leve med atrieflimmer.

På kurset vil det være undervisning av lege (hjertespesialist), klinisk farmasøyt, hjertesykepleier og fysioterapeut. Bruker/likemann deler erfaringer om hvordan det kan være å leve med atrieflimmer. Dessuten vektlegges samtale i gruppen for at deltakerne skal dra nytte av kunnskapen den enkelte har utviklet gjennom erfaring.

Innhold

  • Presentasjon av kurset, teamet og deltakerne
  • Hva er atrieflimmer – årsaker/symptomer/behandling
  • Gjennomgang av ulike medisiner som brukes ved atrieflimmer
  • Lunsj
  • Hvordan leve godt med atrieflimmer?
  • Fysisk aktivitet ved atrieflimmer
  • Erfaringsutveksling