Pasientkurs

Astma

Kurset går over en halv dag. Målsettingen for kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og dermed opplever egenkontroll og anfallsmestring. I kurset underviser lungelege, lungesykepleier og fysioterapeut om årsaker, symptomer, behandling, medisiner og hvordan leve godt med astma.

Tid og sted

Når

1-2 ganger i året. Ta kontakt for mer informasjon. Telefon 23 22 52 60.

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Medisinsk klinikk

Hvor

Lovisenberggata 17, rom C 525: Gå til Medisinsk poliklinikk, følg blå strek til ventesone 3, trapp eller heis til ventesone 4

Deltakelse på kurs krever henvisning fra lege dersom du ikke allerede er pasient ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Fastlegen kan skrive sykemelding for enkeltstående behandlingsdag/kurs.

Henvisningen sendes til:
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Medisinsk Poliklinikk (merk henvisningen med aktuelt kurs)
Postboks 4970 Nydalen
0440 OSLO

Pris: Én egenandel, evt. frikort. Pårørende deltar kostnadsfritt. Kaffe, te og lunsj blir servert.

Å leve med sykdommen og behandlingen

Med tilpasset behandling, er det mulig å leve et aktivt og innholdsrikt liv for alle med astma. Noen opplever usikkerhet og bekymring for å få astmaanfall og kan føle livskvaliteten blir hemmet. Astmaanfall som gir pustebesvær kan være angstvekkende. Kunnskap om hvordan astmaanfall best håndteres, reduserer angst og anfallet går fortere over.

Kurset

Målgruppen for kurset er mennesker som har hatt astma kort eller lang tid. Pårørende er velkomne til å delta. Målsettingen med kurset er at deltakerne får økt kunnskap om sykdommen og behandlingen og dermed opplever egenkontroll og anfallsmestring. På kurset vil det være gruppeundervisning av lungelege, lungesykepleier og fysioterapeut. Gruppeundervisningen foregår over en hel dag. Deltakerne får tilbud om individuell oppfølging etter gruppeundervisningen.

Innhold gruppeundervisning:

  • Presentasjon av kurset, teamet og deltakerne
  • Hva er astma? – Årsaker, symptomer, behandling
  • Hvilke medisiner er aktuelle og hvordan virker de?
  • Lunsj
  • Hvordan leve godt med astma?
  • Hvorfor trene?

Det blir dessuten samtaler i gruppen for at deltakerne skal dra nytte av kompetansen den enkelte har utviklet gjennom erfaring med sykdommen og behandlingen Kursmateriellet som brukes er utarbeidet av Nasjonal Plan for Astmaskole, Norges Astma og Allergi Forbund.

Individuell oppfølging

Hver enkelt får tilpasset behandlingsplan og oppfølging i forhold til individuelle astmaproblemer 2–3 ganger hos lungesykepleier. Eventuell oppfølging hos annet helsepersonell som del av kurset, vurderes individuelt.

Mer informasjon om astmabehandling.