Velkommen til Lovisenberg Diakonale Sykehus

Storbysykehuset med hjerte for alle

En gruppe mennesker i hvite labfrakker
 • 16. februar 2024
  Disputas Lars Hestmark

  Lege i spesialisering Lars Hestmark ved Senter for psykisk helse og rus ved Lovisenberg diakonale sykehus forsvarer sin avhandling for graden ph.d. torsdag 29.02.24 kl. 13:15, Rikshospitalet Grønt auditorium

 • En gruppe mennesker som poserer for et bilde
  22. desember 2023
  Midler til fire nye forskningsprosjekter

  21. desember vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF (HSØ) tildelingen av konkurranseutsatte forskningsmidler for 2024. HSØ tildeler midler til fire nye prosjekter ved Lovisenberg.

 • Deltagere i SELIHEP
  20. desember 2023
  Rask behandling av Hepatitt C gir resultater

  Umiddelbar diagnostikk og behandling av hepatitt C hos pasienter innlagt i sykehus er mer effektivt enn å henvise pasientene til poliklinikken.

Ferievikarer og tilkallingsvikarer

Er du nyutdannet sykepleier eller vernepleier til sommeren, eller er du fortsatt student? Uansett er du velkommen til å søke jobb sommeren 2024.

Vi trenger vikarer til en rekke stillinger på flere sengeposter, både i somatikken og i psykisk helsevern. Å starte karrieren på Lovisenberg Diakonale Sykehus vil gi deg viktige erfaringer faglig og sosialt, og gi deg en trygghet i rollen på veien videre. Eller kanskje blir du værende her hos oss? Vi er alltid på leting etter dyktige fagpersoner som vil bidra til å gi omsorg og helsetjenester av høy kvalitet til våre pasienter.

Ferievikarer og tilkallingsvikarer
En gruppe mennesker som poserer for et bilde