Stänicke bidrar til rapport om barn

Hun fokuserer på hvordan vi kan forstå selvskading ut i fra psykologiske utviklingstema i ungdomstiden – som løsrivelse, identitet og selvutvikling.

Publisert 12.06.2019
Sist oppdatert 22.08.2019