Psykisk helsevern og korona

Sykehuset og bydelene samarbeider for å ivareta pasientene best mulig ut fra situasjonen, samtidig som nasjonale retningslinjer og smittevernregler følges.

Publisert 20.03.2020
Sist oppdatert 21.02.2022

Det er viktig å understreke at akutte behov ivaretas. Noe planlagt behandling blir utsatt. En del samtaler gjøres nå på telefon, og videoløsninger trappes opp. De som har vært utenfor Norge eller eksponert for Koronasmitte siste 14 dager eller har forkjølelsessymptomer  må holde seg hjemme, og ved en akuttinnleggelse vil de måtte isoleres på sengeposten. Noen av sykehusets ansatte er i karantene. For å redusere smittefaren er kurs og grupper avlyst.

Øyeblikkelig hjelp, voksne

Tilhører du bydel St.Hanshaugen, Grünerløkka eller Gamle Oslo, og trenger akutt psykiatrisk hjelp?

Ta  kontakt med

  • Din fastlege
  • Lovisenberg DPS Akutteamet tar imot henvendelser hverdager fra kl. 8:00 - 15:30. Ring tlf: 24 07 45 00 eller send
    e-post: ldps-akutteam@lds.no
  •  Psykiatrisk legevakt tar imot henvendelser etter kl 16.00. Personer med behov for akutt psykiatrisk hjelp kan få hjelp i deres åpningstider som er fra kl 16.00-22.00, og fra kl 12.00-20.00 i helger og helligdager. Psykiatrisk legevakt er lokalisert ved Oslo Legevakt. Telefon: 116 117. Les mer om Psykiatrisk legevakt.
  • Behov for akutt sykehusinnleggelse ved Klinikk for psykisk helsevern ivaretas som ordinært. Pasienter som kan ha koronasmitte isoleres i påvente av prøvesvar.

Polikliniske timer

Pasienter med oppsatte timer ved Lovisenberg DPS vil bli kontaktet pr. telefon. Der det er behov vil man få tilbud om telefonkonsultasjon eller en videokonsultasjon med sin behandler. Dette er for å redusere smittefaren. Har du ytterligere spørsmål kan du kontakte sentralbordet ved Lovisenberg DPS på tlf 24 07 44 00.

Psykisk helse barn og unge

Bor du i bydel St.Hanshaugen, Grünerløkka, Gamle Oslo eller bydel Vestre Aker kan du kontakte din fastlege, eller Nic Waals Institutt for øyeblikkelig hjelp hverdager kl.: 08:00 – 15:30. Utenom åpningstid kan du henvende deg til Psykiatrisk vakttjeneste ved Legevakten, tlf. 22 93 22 93

Pasienter med oppsatte timer får tilbud om telefonkonsultasjon eller en videokonsultasjon med sin behandler. Dette er for å redusere smittefaren. Men det er også etter vurdering noen konsultasjoner med oppmøte. Har du ytterligere spørsmål kan du kontakte sentralbordet ved Nic Waals Institutt på tlf 22 02 88 00.