Kaja fra Lovisenberg DPS får Inspirasjonsprisen 2018

Psykolog Kaja Asbjørnsen Betin får prisen for sitt systematiske arbeid med å formidle kunnskap om digitalt psykisk helsearbeid.

Publisert 23.08.2019