Hjemmesykehus for psykisk syke barn og unge

Fra 1.juni 2022 dobles kapasiteten i Oslo innen akutt ambulant hjemmesykehus til alvorlig psykisk syke barn og unge. Dette er et tilbud til de som trenger mer hjelp enn de kan få ved oppmøte i poliklinikk. Pasientene vil være innlagt i hjemmesykehuset og motta behandlingen hjemme sammen med sin familie.

Publisert 01.06.2022
Sist oppdatert 02.06.2022
En gruppe kvinner som står foran en bygning
Seksjonsleder Per Martin Løken sammen med noen av de 11 i teamet, som består av psykologer, leger, miljøterapeuter, pedagog og sekretær.

​Det nye tilbudet vil utvide og supplere døgntilbudet for denne svært syke pasientgruppen. Hjemmesykehuset har områdefunksjon for seks bydeler i Oslo, med 60.000 barn og unge i Diakonhjemmets og Lovisenbergs opptaksområder, med bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka, St. Hanshaugen, Vestre Aker, Frogner og Ullern. Tilbudet er et faglig og økonomisk samarbeid mellom Diakonhjemmet og Lovisenberg.

- På vegne av både pasienter og fagmiljø vil jeg rette en stor takk til Helse Sør-Øst som har bevilget midler til å gjøre dette mulig, sier adm.direktør Tone Ikdahl ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. - Det har vært et stort behov for å styrke tilbudet til de sykeste barn og unge, og dette vil bidra til økt kapasitet i hele Oslo.

Klinikksjef ved Nic Waals Institutt, Anne-Stine Meltzer forteller at det nye tilbudet er et resultat av et langsiktig arbeid for å bedre situasjonen for barn og unge i Oslo. Hun takker alle som har deltatt i dette prosjektet, både oppdragsgiver, brukere og samarbeidspartnere. Virksomheten vil også i det videre arbeidet ha et nært samarbeid med tjenester i bydeler og kommunale tjenester, som barneverntjenesten, PPT, skoler, barnehager og avlastningstjenester, og med poliklinisk behandlere ved BUP Vest og Nic Waals Institutt, samt Oslo Universitetssykehus.

Tilbudet vil særlig rette seg mot barn og unge i akutt krise, med tilstander som psykose, selvmordsrisiko, alvorlig utagering, selvskading eller spiseforstyrrelser, samt barn i alderen 0-6 år i risikosonen.

Seksjonsleder for Hjemmesykehuset, Per Martin Løken, forteller at den akutt-ambulante seksjonen går inn med minst to medarbeidere når det er behov for intensiv oppfølging. Behandlingen kan skje hjemme, på klinikken, på skoler, i barnehager, i barneverninstitusjoner og andre steder. Hjemmesykehuset bistår med vurderinger, stabilisering, utredning og psykologisk og medikamentell behandling, samt miljøterapi. Tilbudet har en tidsavgrenset behandling i inntil åtte uker, og målsettingen er at det ikke skal være ventetid på dette tilbudet. Man vil få hjelp samme dag eller første virkedag etter at det er tatt kontakt. Seksjonen samarbeider dessuten tett med Oslo universitetssykehus ved behov for innleggelse i døgnavdeling for ungdommer.
 
Hjemmesykehuset - Akutt -ambulant Seksjon -  består av ti kliniske medarbeidere (psykologer, leger, pedagog og miljøterapeuter) og én sekretær, som bistår behandlere ved Nic Waals Institutt og BUP Vest når pasienter har behov for mer intensiv og arenafleksibel behandling i akutte perioder.
 
Den offisielle åpningsmarkeringen av det nye tilbudet blir rett over sommeren.